Anonymous
in Administrative Law
Asked May 17, 2017

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo - Hành vi sửa chữa, ghép ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh

  • 1 Answer
  • 255 Views

Gần đây trên các mạng xã hội, đặc biệt là facebook tôi có thấy khá nhiều tài khoản sửa dụng những hình ảnh của các vị danh nhân văn hóa để chỉnh sửa, cắt ghép và làm sai lệch đi những giá trị tôn nghiêm của bức ảnh. Cho tôi hỏi pháp luật có những hình thức xử phạt nào đối với những hành vi như trên?

Answer 1

Căn cứ theo quy định tại Khoản 21 Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (“Nghị định 28/2017/NĐ-CP”) đã sửa đổi Khoản 2 Điều 19 Nghị định 158/2013/NĐ-CP, thì đối với những người có hành vi “sửa chữa, ghép ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh” nhằm thực hiện một trong các mục đích sau đây, sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

  • xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng;
  • xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; hoặc
  • vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân

Như vậy, trong trường hợp này, với các hành vi của một số đối tượng trên mạng xã hội sử dụng hình ảnh của những vị danh nhân văn hóa sẽ bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, tùy theo mức độ vi phạm.

[Khoản 21 Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP]

“Điều 2 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

21. Sửa đổi điểm a và bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 19 như sau:

a) Bán hoặc phổ biến tranh, ảnh, văn hóa phẩm khác có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc có nội dung đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan có thẩm quyền;

c) Sửa chữa, ghép ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.