Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản – Giám định tổn thất và hình thức bồi thường

  • 1 Answer
  • 285 Views

Ngày 15/9/2016, công ty tôi có ký kết một hợp đồng bảo hiểm cho chiếc xe trung chuyển tại kho thuộc sở hữu của công ty tôi với số tiền bảo hiểm là 1 tỷ đồng. Theo hợp đồng bảo hiểm, các bên thỏa thuận đóng phí bảo hiểm một lần và công ty tôi đã đóng đầy đủ. Hợp đồng bảo hiểm có giá trị 1 năm, từ ngày 16/9/2016 đến ngày 16/9/2017 với phạm vi bảo hiểm là các tai nạn do sự kiện bất khả kháng gây ra.

Chiều ngày 20/12/2016, kho công ty tôi gặp một trận mưa lớn không dự báo trước được để di dời tài sản nên kho bị ngập nặng. Chiếc xe bị hư hỏng toàn bộ.

Chúng tôi đã có công văn yêu cầu công ty A trả tiền bảo hiểm nhưng công ty A không đồng ý. Công ty A yêu cầu giám định tổn thất và đồng ý sẽ bồi thường cho chúng tôi bằng một chiếc xe khác có giá trị tương đương; đồng thời thông báo phía công ty tôi sẽ chịu chi phí giám định này. Vì trong hợp đồng chúng tôi không đề cập đến hình thức bồi thường nên tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này công ty A làm vậy có đúng không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, công ty A có quyền yêu cầu giám định tổn thất đối với thiệt hại xảy ra cho xe trung chuyển tại kho của quý công ty do mưa lớn gây ngập nặng; tuy nhiên, chi phí giám định tổn thất phải do công ty A chịu và công ty A phải bồi thường bằng tiền nếu các bên không thỏa thuận được.

Giám định tổn thất

Dựa vào những thông tin mà quý công ty cung cấp, hợp đồng bảo hiểm mà quý công ty ký kết với công ty A ngày 15/9/2016 là hợp đồng bảo hiểm tài sản và đối tượng của hợp đồng này là chiếc xe trung chuyển tại kho của quý công ty. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013”), công ty A có quyền thực hiện hoặc ủy quyền thực hiện việc giám định tổn thất. Cụ thể:

Điều 48. Giám định tổn thất

1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.”

Theo đó, chi phí giám định tổn thất sẽ do công ty A chịu; vì vậy, việc công ty A thông báo quý công ty sẽ chịu chi phí giám định tổn thất đối với thiệt hại cho chiếc xe trung chuyển nêu trên là không phù hợp với quy định.

Hình thức bồi thường

Khoản 1, 2 Điều 47 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 có quy định:

Điều 47. Hình thức bồi thường

1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:

a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;

b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;

c) Trả tiền bồi thường.

2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thỏa thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.”

Với quy định này, công ty A có quyền thỏa thuận với quý công ty bồi thường bằng hình thức thay thế chiếc xe trung chuyển bị thiệt hại bằng một chiếc xe khác có giá trị tương đương. Tuy nhiên, nếu quý công ty không đồng ý và hợp đồng bảo hiểm tài sản ký kết ngày 15/9/2016 không có thỏa thuận, công ty A phải thực hiện việc bồi thường cho quý công ty bằng tiền. Công ty A phải bồi thường cho quý công ty (i) theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc (ii) trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường của quý công ty nếu không có thỏa thuận, căn cứ theo quy định tại Điều 29 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013:

Điều 29. Thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm; trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.”

Tuy nhiên, quý công ty cũng cần lưu ý, sau khi đã bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của chiếc xe trung chuyển thuộc sở hữu của quý công ty, công ty A có quyền thu hồi chiếc xe này căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 47 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013:

Điều 47. Hình thức bồi thường

3. Trong trường hợp bồi thường theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của tài sản.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.