Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hải - Đương nhiên chấm dứt hiệu lực hợp đồng bảo hiểm hàng hải

  • 1 Answer
  • 198 Views

Tôi là chủ tàu của một tàu đánh cá, vừa được mua mới. Ngày 20/12/2016, tôi nhận chở hàng từ cảng Đà Nẵng về cảng TPHCM thì tàu bị mắc cạn trên hành trình. Vụ mắc cạn đã khiến tàu tôi bị hư hỏng phần vỏ. Tôi dự định sẽ mua bảo hiểm vỏ tàu ngay sau đó để được công ty bảo hiểm bồi thường. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này tôi có được làm vậy không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, hợp đồng bảo hiểm hàng hải mà quý khách dự định ký kết cùng công ty bảo hiểm sẽ đương nhiên chấm dứt hiệu lực.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và 3 Điều 224, và Điều 225 Bộ luật Hàng hải 2005, quý khách có quyền ký kết hợp đồng bảo hiểm hàng hải vỏ tàu để được công ty bảo hiểm bồi thường cho những tổn thất xảy ra. Cụ thể:

[Khoản 1, 3 Điều 224]

Điều 224. Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

1. Hợp đồng bảo hiểm hàng hải là hợp đồng bảo hiểm các rủi ro hàng hải, theo đó người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người được bảo hiểm những tổn thất hàng hải thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo cách thức và điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng.

Rủi ro hàng hải là những rủi ro xảy ra liên quan đến hành trình đường biển, bao gồm các rủi ro của biển, cháy, nổ, chiến tranh, cướp biển, trộm cắp, kê biên, quản thúc, giam giữ, ném hàng xuống biển, trưng thu, trưng dụng, trưng mua, hành vi bất hợp pháp và các rủi ro tương tự hoặc những rủi ro khác được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

3. Hợp đồng bảo hiểm hàng hải phải được giao kết bằng văn bản.”

[Điều 225]

Điều 225. Đối tượng bảo hiểm hàng hải

Đối tượng bảo hiểm hàng hải có thể là bất kỳ quyền lợi vật chất nào liên quan đến các hoạt động hàng hải mà có thể quy ra tiền, bao gồm tàu biển, tàu biển đang đóng, hàng hoá, tiền cước vận chuyển hàng hoá, tiền công vận chuyển hành khách, tiền thuê tàu, tiền thuê mua tàu, tiền lãi ước tính của hàng hoá, các khoản hoa hồng, chi phí tổn thất chung, trách nhiệm dân sự và các khoản tiền được bảo đảm bằng tàu, hàng hoá hoặc tiền cước vận chuyển.”

Tuy nhiên, dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, rủi ro được bảo hiểm đã xảy ra vào ngày 20/10/2016 (tàu mắc cạn dẫn đến vỏ tàu) trước khi quý khách ký kết hợp đồng bảo hiểm; do đó, hợp đồng bảo hiểm nếu được ký kết sẽ đương nhiên chấm dứt hiệu lực căn cứ theo quy định tại Điều 230 Bộ luật Hàng hải 2005:

Điều 230. Đương nhiên chấm dứt hiệu lực hợp đồng bảo hiểm hàng hải

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải đương nhiên chấm dứt hiệu lực, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, rủi ro được bảo hiểm đã xảy ra hoặc không có khả năng xảy ra trong thực tế; trong trường hợp này, người bảo hiểm không phải bồi thường nhưng vẫn có quyền thu phí bảo hiểm theo hợp đồng, trừ trường hợp trước khi giao kết, người bảo hiểm đã biết về sự kiện đó.”

Theo đó, trong trường hợp công ty bảo hiểm không biết về việc tàu của quý khách bị mắc cạn trên hành trình chở hàng từ cảng Đà Nẵng về cảng TPHCM, công ty bảo hiểm có quyền thu phí bảo hiểm theo hợp đồng đã ký kết và không phải bồi thường cho quý khách đối với thiệt hại đã xảy ra.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.