Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 15, 2017

Thuế xuất nhập khẩu – Nghĩa vụ thuế nhập khẩu đối với hàng viện trợ nhân đạo

  • 1 Answer
  • 210 Views

Tôi đang làm việc tại một bệnh viện A ở TPHCM. Sắp tới, bệnh viện A sẽ nhận viện trợ nhân đạo từ Hội chữ thập đỏ Nhật Bản các thiết bị y tế, hàng hóa, xe lăn chăm sóc cho bệnh nhận HIV và các xe ô tô nhằm mục đích chuyên chở bệnh nhân. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này, bệnh viện A có phải nộp thuế nhập khẩu đối với lô hàng trên không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, bệnh viện A không có nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu lô hàng các thiết bị y tế, hàng hóa chăm sóc cho bệnh nhận HIV và các xe ô tô nhằm mục đích chuyên chở bệnh nhân nhận viện trợ nhân đạo từ Hội chữ thập đỏ Nhật Bản. Bởi lẽ, căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất nhập khẩu 2016, lô hàng trên được xác định là hàng hóa viện trợ nhân đạo, không đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu. Cụ thể:

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

b) Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại.”

Như vậy, khi thực hiện hành vi nhập khẩu lô hàng trên, bệnh viện A không phải nộp thuế nhập khẩu và lô hàng sẽ được thông quan khi nộp đủ các loại thuế liên quan khác nếu thuộc đối tượng chịu thuế, căn cứ theo quy định tại Điểm đ.2 Khoản 1 Điều 34 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (“Thông tư số 38/2015/TT-BTC”):

Điều 34. Thông quan hàng hóa

Thông quan hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật Hải quan, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Hàng hóa được thông quan trong các trường hợp sau đây:

đ.2) Hàng hóa phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp; hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại nộp đủ các loại thuế có liên quan theo quy định của pháp luật đối với trường hợp thuộc đối tượng chịu thuế.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.