Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế xuất khẩu nhập khẩu – Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu gia công dư thừa

  • 1 Answer
  • 328 Views

Tôi có một vấn đề xin được hỏi Luật sư: Công ty tôi nhận gia công cho khách hàng nước ngoài tại Nhật, nguyên liệu nhập gia công là hạt nhựa tái sinh. Công ty tôi đã sản xuất xong và chờ thời gian để xuất sang Nhật. Còn nguyên liệu thừa trong quá trình gia công không sử dụng là khoảng 2 tấn hạt nhựa tái sinh. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp hết thời hạn hợp đồng gia công, công ty tôi có phải nộp thuế nhập khẩu đối với lô hàng hạt nhựa tái sinh này không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty được miễn thuế nhập khẩu đối với lô hàng hạt nhựa tái sinh nhập về để gia công cho khách hàng nước ngoài tại Nhật. Cụ thể căn cứ tại Khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu 2016 và Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (“Nghị định số 134/2016/NĐ-CP”):

            [Khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu 2016]

Điều 16. Miễn thuế

6. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu.”

[Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP]

Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu

1. Hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, gồm:

a) Nguyên liệu, bán thành phẩm, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình gia công hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa, bao gồm cả trường hợp bên nhận gia công tự nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện hợp đồng gia công.”

Bên cạnh đó, đối với lô hàng hạt nhựa tái sinh còn thừa không sử dụng (02 tấn), Điểm e Khoản 1 và Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP có quy định:

[Điểm e Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP]

“Hết thời hạn thực hiện hợp đồng gia công, hàng nhập khẩu để gia công không sử dụng phải tái xuất. Trường hợp không tái xuất phải kê khai nộp thuế theo quy định.”

[Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP]

“4. Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan.”

Như vậy, với những quy định trên, có ba (02) trường hợp để tư vấn khi hết thời hạn thực hiện hợp đồng gia công:

  • Trường hợp 1: 02 tấn hạt nhựa tái sinh còn thừa chiếm không quá 3% tổng lượng hạt nhựa tái sinh mà quý công ty thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công

Trong trường hợp này, quý công ty có thể:

(i) tái xuất toàn bộ 02 tấn hạt nhựa tái sinh còn thừa và được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu; hoặc

(ii) tiêu thụ nội địa 02 tấn hạt nhựa tái sinh còn thừa và được miễn thuế nhập khẩu.

  • Trường hợp 2: 02 tấn hạt nhựa tái sinh còn thừa chiếm hơn 3% tổng lượng hạt nhựa tái sinh mà quý công ty thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công

Trong trường hợp này, quý công ty có thể:

(i) tái xuất toàn bộ 02 tấn hạt nhựa tái sinh còn thừa và được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu;

(ii) tiêu thụ nội địa lượng hạt nhựa tái sinh còn thừa tương ứng không quá 3% tổng lượng hạt nhựa tái sinh thực nhập khẩu và được miễn thuế nhập khẩu; đồng thời tái xuất lượng hạt nhựa tái sinh còn thừa vượt quá 3% tổng lượng hạt nhựa tái sinh thực nhập khẩu và được miễn thuế nhập khẩu, xuất khẩu; hoặc

(iii) tiêu thụ nội địa toàn bộ 02 tấn hạt nhựa tái sinh còn thừaphải kê khai nộp thuế theo quy định đối với phần vượt quá.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.