Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế tiêu thụ đặc biệt – Nghĩa vụ thuế TTĐB đối với việc sản xuất hàng mã; giảm thuế

  • 1 Answer
  • 184 Views

Tôi đã đăng ký hộ kinh doanh cá thể chuyên sản xuất, kinh doanh hàng mã gồm giấy, tiền vàng, đồ cúng lễ tết và các loại hương nhang, nến. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này tôi có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với việc sản xuất và kinh doanh mặt hàng này không? Và nếu có thì tôi sẽ được miễn, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt trong những trường hợp nào?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, vì quý khách là hộ kinh doanh cá thể sản xuất và kinh doanh hàng mã nên quý khách có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với việc sản xuất và kinh doanh mặt hàng này.

Cụ thể, Điểm k Khoản 1 Điều 2 và Điều 4 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (“Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2014”) có quy định:

[Điểm k Khoản 1 Điều 2]

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Hàng hóa

k) Vàng mã, hàng mã.”

[Điều 4]

Điều 4. Người nộp thuế

Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.”

Như vậy, theo các quy định trên, quý khách phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa là hàng mã.

Ngoài ra, pháp luật hiện hành không có quy định về việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt mà chỉ có quy định về việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Quý khách chỉ có thể được giảm thuế khi gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ căn cứ theo quy định tại Điều 9 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Điều 9. Giảm thuế

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế.

Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).”

Theo đó, mức giảm thuế sẽ (i) không quá 30% số thuế mà quý khách phải nộp trong năm xảy ra thiệt hại và (ii) không vượt quá giá trị tài sản (hàng mã) bị thiệt hại sau khi được bồi thường.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2014 về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, hợp nhất:

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

2. Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.