Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế tiêu thụ đặc biệt – Rượu mua từ nước ngoài đem về Việt Nam có chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

  • 1 Answer
  • 268 Views

Tôi dự định tháng sau đi du lịch Pháp và mua một số rượu về làm quà cho gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, tôi không biết là theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi có được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt về rượu mua về để biếu tặng hay không? Nếu có thì hạn mức miễn là bao nhiêu, tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định của pháp, có quy định về đối tượng không chịu thuế được quy định tại điều 3 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (“Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016”)

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế

2. Hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

d) Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; hàng nhập khẩu để bán miễn thuế theo quy định của pháp luật.”

Dựa theo quy định trên, hàng hóa nhập khẩu sẽ được miễn thuế nếu nằm trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế. Cụ thể, định mức hàng hóa miễn thuế đối với người nhập cảnh được quy định tại khoản 5 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

“...a.2) Đối với người nhập cảnh:

a.2.1) Định mức miễn thuế được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế;

a.2.2) Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu. Nếu tổng số tiền thuế phải nộp đối với phần vượt dưới 100.000 đồng thì được miễn thuế đối với cả phần vượt. Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm;

...”

Ngoài ra, căn cứ Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế. Điều 3, Điều 7 Quyết định này có quy định:

Điều 3. Định mức hành lý của người nhập cảnh

Định mức hành lý được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng của người nhập cảnh như sau:

1. Rượu, đồ uống có cồn

a) Rượu từ 22 độ trở lên: 1,5 lít;

b) Rượu dưới 22 độ: 2,0 lít;

c) Đồ uống có cồn, bia: 3,0 lít

Đối với rượu, nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can (sau đây viết tắt là chai) có dung tích lớn hơn dung tích quy định tại các Điểm a, b, c Khoản này nhưng dung tích vượt không quá 01 (một) lít thì được miễn thuế cả chai, nếu dung tích vượt quá 01 (một) lít thì phần vượt định mức phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.

…”

Dựa theo những quy định trên, quý khách sẽ được miễn thuế đối với dung tích rượu mang về Việt Nam nếu nằm trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế. Trong trường hợp hàng hoá nhập khẩu [rượu] vượt quá tiêu chuẩn được miễn thuế thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với hai trường hợp sau đây thì phần vượt quá quý khách không cần phải nộp, cụ thể:

  • Nếu tổng số tiền thuế phải nộp đối với phần vượt dưới 100.000 đồng thì được miễn thuế đối với cả phần vượt.
  • Nếu quý khách mang nguyên chai có dung tích lớn hơn dung tích quy định pháp luật [tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg], nhưng dung tích vượt không quá 01 (một) lít thì được miễn thuế cả chai.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, hợp nhất:

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

2. Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

4. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.