Anonymous
in Ordinance on Foreign Exchange Control
Asked May 10, 2017

Pháp lệnh ngoại hối - Thanh toán lương bằng tiền USD

  • 1 Answer
  • 317 Views

Tôi hiện đang làm việc cho một văn phòng đại diện của một công ty dược phẩm nước ngoài. Theo hợp đồng lao động, tôi được công ty tạo cho một tài khoản tiền USD tại ngân hàng và hàng tháng tôi được trả lương bằng USD thông qua tài khoản này. Xin hỏi theo quy định pháp luật hiện hành, tôi có được nhận lương bằng USD vào tài khoản của mình hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách không được phép nhận lương bằng tiền USD thông qua tài khoản của mình. Bởi lẽ, Điều 22 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013”) quy định:

Điều 22. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối

Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

Theo đó, tiền USD (tiền của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ) là ngoại hối bởi theo Khoản 1 Điều 4 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về ngoại hối như sau:

1. Ngoại hối bao gồm:

a) Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ);

b) Phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, gồm séc, thẻ thanh toán, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác;

c) Các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác;

d) Vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước, trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;

đ) Đồng tiền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán quốc tế.

Đồng thời, dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, quý khách là công dân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của một công ty dược phẩm ở nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, do đó, căn cứ Điểm d và Điểm e Khoản 2 Điều 4 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 thì quý khách là người cư trú.

Mặt khác, trường hợp của quý khách cũng không thuộc các trường hợp được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam được quy định tại Điều 4 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-NHNN năm 2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Do đó, việc văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài thanh toán tiền lương, thưởng và phụ cấp bằng tiền USD cho quý khách dù trực tiếp bằng tiền mặt hay chuyển khoản vào tài khoản tiền ngoại tệ cá nhân đều không hợp pháp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, hợp nhất:

  • Thông tư 16/2015/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
  • Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.