Minh Nguyen
in Land Law
Asked May 20, 2017

New question

  • 1 Answer
  • 458 Views

Tôi muốn hỏi về nhà đất

Answer 1

Default avatar
Lawr Vn

Xin chào quý khách,

Xin quý khách vui lòng cung cấp thêm thông tin về vụ việc và câu hỏi của quý khách về lĩnh vực đất đai, nhà ở để chúng tôi có thể đưa ra những tư vấn phù hợp nhất.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.