Anonymous
in Commercial Law
Asked May 08, 2017

Luật Thương mại - Thời hạn khiếu nại

  • 1 Answer
  • 295 Views

Tháng 5 năm nay, tôi có ký một hợp đồng mua bán 1 tấn bột mì với một công ty sản xuất bánh ngọt (công ty A). Theo các điều khoản trong hợp đồng, công ty A chỉ nhận hàng tiền khi công ty tôi giao đúng số lượng và đảm bảo chất lượng theo như thỏa thuận. Công ty A chỉ được trả, đổi hàng hoặc có các khiếu nại về chất lượng hàng hóa trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được hàng. Ngày 20/7/2016, công ty tôi đã giao đủ 1 tấn bột mì và công ty A đã ký vào Biên bản giao nhận hàng. Tuy nhiên, ngày 15/9/2016, công ty A gửi công văn khiếu nại đến công ty về việc bột mì đã bị ẩm mốc không sử dụng được và yêu cầu giao lại hàng mới nếu không sẽ không thanh toán. Tôi xin hỏi luật sư, chúng tôi có phải giao lại hàng mới hay không, và nếu không thì có được công ty A trả tiền không?

Answer 1

Trong trường hợp này, vì hợp đồng mua bán bột mỳ được ký kết giữa quý công ty và công ty A nhằm mục đích sinh lợi nên đây được xem là “hoạt động thương mại”, căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005. Do đó, quyền và nghĩa vụ cũng như thời hạn khiếu nại nếu các bên không thỏa thuận trong hợp đồng thì sẽ giải quyết theo quy định của Luật Thương mại 2005.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 318 Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận, thời hạn khiếu nại là “sáu (06) tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng hoá; trong trường hợp hàng hoá có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là ba (03) tháng, kể từ ngày hết thời hạn bảo hành”. Trong trường hợp này, mặc dù công ty A đã có khiếu nại liên quan đến chất lượng số bột mỳ đã giao; nhưng rõ ràng, trong hợp đồng được giao kết vào tháng 5/2016, quý công ty và công ty A đã thỏa thuận thời hạn khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày công ty A nhận hàng (tức ngày 20/7/2016 theo thông tin mà quý công ty đã cung cấp. Cụ thể, hợp đồng tháng 5/2016 ghi nhận rằng“công ty A chỉ được trả, đổi hàng hoặc có các khiếu nại về chất lượng hàng hóa trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được hàng”. Như vậy, thời hạn khiếu nại về chất lượng hàng hóa đã hết, nên quý công ty không có nghĩa vụ phải giải quyết khiếu nại của công ty A nữa. Việc công ty A gửi công văn khiếu nại và yêu cầu quý công ty giao lại hàng mới vào ngày 15/9/2016 là trái với thỏa thuận trong hợp đồng mà các bên đã giao kết. Quý công ty có thể viện dẫn điều khoản này để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Thương mại 2005 thì “bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận”. Như vậy, vì quý công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao hàng [được ghi nhận tại Biên bản giao nhận hàng ngày 20/7/2016] nên công ty A có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp quá thời hạn thanh toán mà công ty A không trả tiền, công ty A còn phải chịu lãi phát sinh do chậm trả, căn cứ theo quy định tại Điều 306 Luật Thương mại 2005. Cụ thể:

Điều 306. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán

Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Nếu công ty A vẫn từ chối thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì quý công ty hoàn toàn có thể khởi kiện tại Tòa án nơi công ty A đặt trụ sở để yêu cầu công ty A phải trả tiền hàng theo hợp đồng như quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung 2011.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.