Anonymous
in Commercial Law Trade Law
Asked May 15, 2017

Luật Thương mại - Quyền hưởng thù lao của bên môi giới

  • 1 Answer
  • 286 Views

Công ty tôi có ký kết với công ty A một hợp đồng môi giới. Theo hợp đồng này, công ty tôi sẽ tìm khách hàng để ký hợp đồng mua các lô hàng vải của công ty A, công ty tôi sẽ được hưởng 10% giá trị hợp đồng được ký kết giữa công ty A và các công ty khách hàng. Công ty tôi đã liên hệ được với công ty C để gặp mặt và bàn bạc với công ty A. Tuy nhiên, hai công ty này không đạt được thỏa thuận và không ký kết hợp đồng. Khi hợp đồng môi giới với công ty A kết thúc, công ty A không trả tiền gì cho công ty tôi và được biết sau này công ty A và công ty C đã ký hợp đồng mua bán lô hàng vải. Tôi xin hỏi luật sư việc làm của công ty A có đúng không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, việc công ty A không trả tiền thù lao môi giới cho quý công ty là không phù hợp. Tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng với công ty C khi hợp đồng môi giới với quý công ty đã kết thúc của công ty A được xem là hợp pháp, nếu hợp đồng môi giới không có thỏa thuận khác.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, vì hoạt động môi giới của quý công ty nhằm mục đích hưởng thù lao và hợp đồng môi giới giao kết với công ty A nhằm mục đích sinh lợi của các bên nên đây được xem là “hoạt động thương mại”, căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005. Môi giới thương mại là “hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới” căn cứ theo quy định tại Điều 150 Luật Thương mại 2005.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 153 Luật Thương mại 2005, quyền hưởng thù lao môi giới của quý công ty chỉ phát sinh khi công ty A ký kết được hợp đồng với khách hàng đối tác [quý công ty “hưởng 10% giá trị hợp đồng được ký kết giữa công ty A và các công ty khách hàng”]. Vì công ty A và công ty C không đạt được thỏa thuận và không ký kết hợp đồng nên quý công ty không được hưởng thù lao môi giới. Cụ thể:

Điều 153. Quyền hưởng thù lao môi giới

1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.”

Tuy nhiên, công ty A có nghĩa vụ thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới cho quý công ty nếu hợp đồng môi giới không có thỏa thuận khác, căn cứ theo quy định tại Điều 154 Luật Thương mại 2005:

“Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới phải thanh toán các chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới, kể cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho bên được môi giới.”

Do đó, việc công ty A không trả tiền gì cho quý công ty là không đúng theo quy định và quý công ty có thể khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền buộc công ty A thực hiện nghĩa vụ.

Bên cạnh đó, nếu trong hợp đồng môi giới, quý công ty và công ty A không thỏa thuận về việc công ty A ký kết hợp đồng với công ty khách hàng trong một thời hạn nhất định kể từ ngày môi giới hoặc ngày kết thúc hợp đồng môi giới thì công ty A có thể ký kết hợp đồng mua bán lô hàng vải với công ty C khi kết thúc hợp đồng môi giới và không trả tiền thù lao môi giới cho quý công ty.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.