Anonymous
in Commercial Law
Asked May 08, 2017

Luật Thương mại - Phạt vi phạm và Bồi thường thiệt hại

  • 1 Answer
  • 168 Views

Công ty tôi có ký kết hợp đồng với công ty A là một công ty xây dựng ở Tây Ninh. Theo hợp đồng, công ty tôi sẽ bán 10 tấn xi măng và giao hàng tại kho của công ty A vào ngày 21/8/2016. Hợp đồng có quy định nếu bên nào vi phạm sẽ bị phạt 10% giá trị hợp đồng. Ngày 21/8/2016, khi công ty tôi chở hàng đến kho của công ty A thì trời mưa to, công ty A từ chối nhận vì kho ngập nước, hẹn 3 ngày sau quay lại giao hàng. Công ty tôi phải tiến hành thuê kho với chi phí 20 triệu. Tôi xin hỏi luật sư, phần phạt vi phạm 10% mà chúng tôi thỏa thuận có được pháp luật công nhận hay không? Và công ty tôi có thể yêu cầu công ty A hoàn lại phần tiền 20 triệu đồng từ phí thuê kho không?

Answer 1

Trong trường hợp này, vì hợp đồng mua bán xi măng được ký kết giữa quý công ty và công ty A nhằm mục đích sinh lợi nên đây được xem là “hoạt động thương mại”, căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005. Do đó, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán này nếu không được thỏa thuận trong hợp đồng thì sẽ giải quyết theo quy định của Luật Thương mại 2005.

Đối với điều khoản phạt vi phạm trong hợp đồng

Điều 301 Luật Thương mại 2005 cho phép các bên có quyền thỏa thuận phạt vi phạm nhưng mức phạt không quá 8% phần nghĩa vụ bị vi phạm, cụ thể: 

Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này.

Theo đó, căn cứ để xác định mức phạt vi phạm là giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm trong hợp đồng. Trong trường hợp này, hợp đồng mua bán xi măng được giao kết giữa quý công ty và công ty A thỏa thuận mức phạt vi phạm 10% giá trị hợp đồng là không phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu có tranh chấp phát sinh sẽ áp dụng mức phạt tối đa 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại

Theo thỏa thuận trong hợp đồng mà quý công ty và công ty A đã giao kết, quý công ty đã giao hàng đúng thời hạn (ngày 21/8/2016); vì vậy, việc không nhận hàng là lỗi của công ty A và hành vi này có thể xem là vi phạm hợp đồng. Quý công ty có thể yêu cầu công ty A bồi thường thiệt hại vì không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nhận hàng nếu có đủ các căn cứ theo quy định tại Điều 303 Luật Thương mại 2005, bao gồm:

1. Có hành vi vi phạm hợp đồng;

2. Có thiệt hại thực tế; và

3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

Theo đó, hành vi không nhận hàng của công ty A đã làm phát sinh thiệt hại 20 triệu đồng tiền tạm thuê kho nên quý công ty có thể yêu cầu công ty ty A hoàn trả lại số tiền này cùng các khoản lợi khác mà quý công ty đáng lẽ được hưởng thông qua các giấy tờ, chứng từ cụ thể về việc thuê kho này. Cụ thể, Khoản 2 Điều 302 Luật Thương mại 2005 quy định:

Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.