Anonymous
in Commercial Law
Asked May 08, 2017

Luật Thương mại - Nhượng quyền thương mại

  • 1 Answer
  • 215 Views

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm đồ ăn nhanh ở Úc đã 5 năm. Ngày 10/02/2016, công ty tôi quyết định ký hợp đồng nhượng quyền thương mại với công ty A ở Việt Nam để kinh doanh thực phẩm đồ ăn nhanh này. Ngày 20/5/2016, công ty A ký hợp đồng nhượng quyền với công ty B với các điều khoản dựa trên hợp đồng mà công ty tôi và công ty A đã ký. Đồng thời, chúng tôi biết được rằng, do hoạt động kinh doanh mà mình nhận quyền không đem lại hiệu quả như mong muốn, công ty A đã thay đổi giá cả một vài thực phẩm nhằm tăng doanh thu. Xin hỏi theo quy định pháp luật Việt Nam, hành vi của công ty A có hợp pháp không?

Answer 1

Nhượng quyền lại cho bên thứ ba

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi công ty A ký hợp đồng nhượng quyền với công ty B theo các điều khoản dựa trên hợp đồng mà quý công ty và công ty A đã ký là không hợp pháp. Bởi lẽ, Khoản 1 Điều 290 Luật Thương mại 2005 quy định “bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba (gọi là bên nhận lại quyền) nếu được sự chấp thuận của bên nhượng quyềnĐiều này có nghĩa là, chỉ trong trường hợp công ty quý khách biết và chấp thuận, công ty A mới có quyền nhượng quyền lại cho công ty B. Trong khi đó, theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi hiểu là công ty A đã tự ý ký hợp đồng chuyển nhượng với công ty B mà không thông báo và/hoặc xin sự chấp thuận từ phía quý công ty.

Bên nhận quyền tự ý thay đổi giá cả

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi công ty A đã thay đổi giá cả một vài thực phẩm đồ ăn nhằm tăng doanh thu là không hợp pháp. Bởi lẽ, bản chất của nhượng quyền thương mại là “hoạt động thương mại”. Theo đó, Khoản 1 Điều 284 Luật thương mại 2005 quy định việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do quý công ty quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của công ty quý khách.

Hơn nữa, Bên nhượng quyền, theo Khoản 3 Điều 286 Luật thương mại 2005, có quyền “kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ”. Đổi lại, Khoản 3 Điều 289 Luật Thương mại 2005 ghi nhận, thương nhân nhận quyền có nghĩa vụ “chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền”. Như vậy, quyền kiểm soát của bên nhượng quyền theo quy định pháp luật ở đây có thể hiểu là kiểm soát cả giá cả được áp dụng tại cửa hàng của công ty A nên trong trường hợp này, công ty A không thể tự ý thay đổi giá cả thực phẩm.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.