Anonymous
in Commercial Law
Asked May 08, 2017

Luật Thương mại - Hủy bỏ hợp đồng thương mại

 • 1 Answer
 • 177 Views

Công ty tôi có làm hợp đồng mua hàng hóa với công ty A, bên tôi đã thanh toán đủ tiền cho công ty A. Nhưng tại thời điểm tháng 5/2016, do bên tôi chưa cần hàng nên bên tôi nhờ gửi hàng lại tại kho của công ty A. Tới tháng 12, bên tôi cần hàng và yêu cầu bên công ty A giao số hàng bên tôi đã gửi. Bên công ty A đồng ý là giao trả nhưng tới hơn 15 ngày bên công ty A vẫn không chịu giao đủ số hàng đó cho bên tôi. Việc giao trễ đó làm bên tôi bị ảnh hưởng rất lớn nên bên tôi đã quyết định hủy bỏ hợp đồng và trả lại số hàng đang gửi (số hàng chưa giao) cho công ty A. Xin hỏi theo pháp luật hiện hành, công ty tôi có được phép làm vậy hay không?

Answer 1

Thời hạn giao hàng

Trước tiên, về thời hạn giao hàng, Điều 37 Luật Thương mại 2005 quy định:

1. Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng.

2. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua.

3. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng.

Theo đó, dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi hiểu là giữa quý công ty và công ty A không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng nên công ty A có nghĩa vụ giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng. Ngoài ra, Khoản 2 Điều 432 Bộ luật Dân sự 2005 quy định khi các bên không thoả thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý. Như vậy, việc quý công ty nhờ gửi hàng lại tại kho của công ty A cho đến tháng 12 mới yêu cầu công ty A giao hàng là có cơ sở. Đổi lại, công ty A có nghĩa vụ giao tài sản cho bạn đúng số lượng, chất lượng hàng hóa tại địa điểm như các bên đã thỏa thuận.

Hủy bỏ hợp đồng

Theo Khoản 4 Điều 312, chế tài hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong hai (02) trường hợp:

 • Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng; hoặc
 • Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.
 • Như vậy, trong trường hợp này, quý công ty cần rà soát lại hợp đồng mua bán giữa hai bên để xác định xem hành vi công ty A không giao đủ số hàng như thỏa thuận có được xác định là căn cứ để hủy bỏ hợp đồng hay không. Nếu không, quý công ty vẫn có thể hủy bỏ hợp đồng nếu chứng minh được hành vi của công ty A đã vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng; bởi lẽ, Khoản 13 Điều 3 Luật Thương mại 2005 quy định vi phạm cơ bản là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng”.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.