Anonymous
in Commercial Law
Asked May 08, 2017

Luật Thương mại - Giao kết nhiều hợp đồng đại lý

  • 1 Answer
  • 446 Views

Công ty tôi đã nhận làm đại lý cho một công ty sản xuất bánh kẹo ở quận Thủ Đức (xin phép gọi là công ty A). Hiện nay, có một công ty sản xuất bánh kẹo khác ở Biên Hòa (công ty B) có đề nghị giao đại lý cho công ty tôi. Tôi xin hỏi luật sư, công ty tôi có thể nhận đại lý của hai công ty cùng một lúc được hay không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, quý công ty (bên đại lý) trong quan hệ đại lý thương mại với công ty A (bên giao đại lý) có quyền giao kết hợp đồng đại lý mua bán bánh kẹo với công ty B, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 Luật Thương mại 2005, bên đại lý có quyền “giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật này.”

Khoản 7 Điều 175 Luật Thương mại 2005 có quy định: “Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.”

Với những quy định trên, trong trường hợp này, bánh kẹo không thuộc loại hàng hóa mà pháp luật quy định chỉ được làm đại lý cho một bên giao đại lý nhất định nên quý công ty có thể đồng thời làm đại lý cho công ty A và công ty B căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng của quý công ty và công ty A. Vì thông tin mà quý công ty cung cấp chưa rõ nên chúng tôi xin chia thành hai trường hợp:

  • Trường hợp 1

Nếu hợp đồng đại lý giữa quý công ty và công ty A có thỏa thuận về điều khoản hạn chế giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý khác thì quý công ty phải thực hiện đúng theo sự thỏa thuận này. Do đó, quý công ty không thể ký hợp đồng đại lý với công ty B, nghĩa là quý công ty không thể đồng thời làm đại lý mua bán bánh kẹo cho cả công ty A và công ty B.

  • Trường hợp 2

Trong hợp đồng đại lý giữa quý công ty và công ty A không có thỏa thuận về điều khoản hạn chế giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý khác hoặc có thỏa thuận về việc quý công ty có thể giao kết hợp đồng đại lý mua bán bánh kẹo với các bên giao đại lý khác. Trong trường hợp này, quý công ty đương nhiên có quyền giao kết hợp đồng đại lý với công ty B, nghĩa là quý công tycó thể đồng thời làm đại lý mua bán bánh kẹo cho cả công ty A và công ty B.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.