Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 08, 2017

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp hoạt động môi trường

  • 1 Answer
  • 160 Views

Tháng 11/2016 tới đây, tôi cùng một vài người bạn dự định hùn vốn thành lập công ty với dịch vụ hỏa táng. Một người bạn nói với tôi là dịch vụ này được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Xin hỏi, theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, điều này có đúng không? Thuế suất ưu đãi là bao nhiêu?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, nếu tiến hành thành lập công ty thực hiện dịch vụ hỏa táng, quý khách sẽ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Bởi lẽ, Điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường (“Thông tư số 212/2015/TT-BTC”) quy định:

“Điều 3. Về ưu đãthuế thu nhập doanh nghiệp

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới:

...

e) Dịch vụ hỏa táng, điện táng.

...”

Với quy định trên, quý công ty là doanh nghiệp mới thực hiện dịch vụ hỏa táng thì quý công ty sẽ được hưởng ưu đãi với thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) theo như quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC.

Ngoài ra, theo Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC về thời gian miễn thuế, giảm thuế thì trong trường hợp này, quý công ty sẽ được miễn thuế trong 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ được tính liên tục từ năm đầu tiên quý công ty có thu nhập chịu thuế từ việc kinh doanh dịch vụ mai táng. Trường hợp quý công ty không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ việc kinh doanh dịch vụ mai táng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư kinh doanh dịch vụ này phát sinh doanh thu.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.