Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 05, 2017

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thay đổi mã số thuế doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  • 1 Answer
  • 223 Views

Tôi đang làm việc tại một công ty trách nhiệm hữu hạn ở TPHCM và sắp tới sẽ làm thủ tục chuyển đổi thành công ty cổ phần. Tôi xin hỏi luật sư, công ty chúng tôi có phải thay đổi mã số doanh nghiệp và mã số thuế không?

Answer 1

Trước tiên, chúng tôi xin làm rõ khái niệm mã số doanh nghiệp và mã số thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Cụ thể, Điều 30 Luật Doanh nghiêp 2014 và Điều 8 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định mã số doanh nghiệp là “dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác”. Mã số doanh nghiệp này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực.

Đối với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình, mã số thuế sẽ được giữ nguyên căn cứ theo Điểm d, Khoản 1 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC. Cụ thể:

“Mã số thuế của tổ chức kinh tế, tổ chức khác sau khi chuyển đổi loại hình, bán, tặng cho, thừa kế được giữ nguyên.”

Như vậy, từ những phân tích nêu trên trên, chúng tôi khẳng định rằng việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của quý công ty không đồng nghĩa với việc thay đổi mã số thuế. Mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp sẽ tồn tại từ ngày công ty thành lập đến ngày chấm dứt hoạt động.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.