Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 08, 2017

Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Miễn thuế đối với thu nhập từ chế biến thủy sản

  • 1 Answer
  • 184 Views

Năm nay, công ty tôi thành lập và hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Tôi nghe nói thu nhập từ hoạt động này được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi xin hỏi Luật sư điều này có đúng hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, (i) quý công ty hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản và (ii) hoạt động này được tiến hành ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn [Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng được xác định là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn căn cứ theo Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp]. Như vậy, khoản thu nhập từ sản phẩm do quý công ty tự nuôi trồng và thu nhập từ chế biến thủy sản (bao gồm cả trường hợp quý công ty mua sản phẩm thủy sản về chế biến) được xem là thu nhập miễn thuế, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC năm 2015”):

Điều 8. Thu nhập được miễn thuế

1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.”

Tuy nhiên, để được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế), sản phẩm chế biến từ thủy sản của quý công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.
  • Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Quý công ty phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.