Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 08, 2017

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp do vi phạm pháp luật thuế

  • 1 Answer
  • 308 Views

Doanh nghiệp tôi thuộc dạng được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm. Trong 02 năm đầu tiên này, do tình hình doanh nghiệp chưa ổn định và nghiệp vụ kế toán vẫn còn yếu nên sau khi nộp báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán lên cho cơ quan thuế, chúng tôi mới phát hiện thiếu sót nên ngay lập tức chỉnh sửa hồ sơ sổ sách kế toán cho phù hợp nhưng lại quên kê khai nộp lại báo cáo tài chính và tờ khai đã sửa cho cơ quan thuế. Cách đây vài ngày, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra việc quyết toán thuế của doanh nghiệp trong 02 năm này. Sau khi kiểm tra, họ quyết định ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp tôi với lý do là báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán đã nộp không phù hợp với sổ sách kế toán. Xin hỏi, việc cơ quan thuế ấn định thuế như vậy là có đúng không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, việc cơ quan thuế ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quý doanh nghiệp như vậy là hoàn toàn hợp pháp. Bởi lẽ, Khoản 1 Điều 37 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật quản lý thuế (“Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất”) quy định quyền ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế như sau:

Điều 37. Ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế

1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Không đăng ký thuế;

b) Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế;

c) Không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ về căn cứ tính thuế;

d) Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;

đ) Không xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định;

e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;

g) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế.”

Có thể thấy rằng, mặc dù quý doanh nghiệp đã phát hiện sai sót và sửa hồ sơ sổ sách kế toán cho phù hợp nhưng lại quên kê khai nộp lại báo cáo tài chính và tờ khai đã sửa cho cơ quan thuế là một sai lầm nghiêm trọng. Việc này đã dẫn đến việc số liệu, thông tin giữa báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán nộp lên cho cơ quan thuế và sổ sách kế toán tại doanh nghiệp không trùng khớp với nhau, tất yếu dẫn đến hệ quả là cơ quan thuế cho rằng quý khách khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ về căn cứ tính thuế cũng như phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế. Do đó, với quy định trên, việc cơ quan thuế ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quý doanh nghiệp là hợp lý theo như các căn cứ được quy định tại Khoản 2 Điều 37 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016. Cụ thể:

2. Các căn cứ ấn định thuế bao gồm:

a) Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế;

b) So sánh số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề, quy mô;

c) Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Quản lý thuế

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật quản lý thuế do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.