Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 05, 2017

Luật Thuế thu nhập cá nhân – Thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài

  • 1 Answer
  • 234 Views

Công ty tôi chuyên xuất khẩu đồ nội thất ra nước ngoài. Để tìm kiếm các đối tác nước ngoài và mở rộng thị trường, tôi có thuê một cá nhân nước ngoài (không hiện diện tại Việt Nam) làm môi giới với mức hoa hồng môi giới đã thỏa thuận trong hợp đồng với người này. Xin hỏi luật sư,người nước ngoài mà chúng tôi thuê làm môi giới có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không?

Answer 1

Cá nhân không cư trú tại Việt Nam

Với những thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi thì người nước ngoài mà quý khách thuê để làm môi giới được xem là “cá nhân không cứ trú”; bởi lẽ, cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tạiKhoản 2 Điều 2 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2015”). Cụ thể:

“Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo quy định tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

- Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú;

- Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại Điểm này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là đối tượng cư trú của nước nào thì cá nhân đó là đối tượng cư trú tại Việt Nam”.

Thu nhập chịu thuế

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập,và kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập.

Khoản tiền hoa hồng môi giới đã thỏa thuận trong hợp đồng giữa quýcông ty và cá nhân nước ngoài được xem là thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân này nhận được. Đây được xác định là thu nhập chịu thuế. Bởi lẽ, Điểm c Khoản 2 Điều 3 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2015 quy định về thu nhập chịu thuế như sau:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

...

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: Tiền hoa hồng môi giới, tiền tham gia đề tài, dự án, tiền nhuận bút và các khoản tiền hoa hồng, thù lao khác;

...”

Căn cứ Điều 18 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016”), thì số thuế thu nhập cá nhân mà người môi giới nước ngoài này phải nộp sẽ được tính theo công thức:

Số thuế phải nộp = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x Thuế suất 20%

Trong đó, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác địnhbằng tổng số tiền lương, tiền côngmà người này nhận được trong kỳ tính thuế.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.