Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 17, 2017

Luật thuế thu nhập cá nhân – Giảm trừ gia cảnh

 • 1 Answer
 • 179 Views

Tôi hiện đang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình với mức lương tháng 50 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn là thành viên Ban kiểm soát của công ty Y và được trả thù lao 30 triệu đồng/tháng. Tôi có một mẹ già (67 tuổi), 1 người vợ (40 tuổi) là chhủ doanh nghiệp tư nhân Hồng Loan, 1 người con (20 tuổi) đang học tại Đại học X và một con nhỏ 10 tuổi đang đi học. Cho tôi hỏi khi tính thuế thu nhập cá nhận, tôi sẽ được giảm trừ gia cảnh như thế nào?

Answer 1

Theo quy định tại Điều 19 Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2014”), thì thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động kinh doanh và tiền lương tiền công của cá nhân sẽ được xét giảm trừ gia cảnh. Đây là một quy định nhằm duy trì cuộc sống của cá nhân có thu nhập và những người phụ thuộc nên chỉ áp dụng đối với thu nhập mang tính thường xuyên và đối với cá nhân cư trú.

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.[1]

 • Thứ nhất, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế, tức quý khách là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);
 • Thứ hai, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.
 • Pháp luật quy định cụ thể các trường hợp được xem là người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế. Theo đó, khi các đối tượng rơi vào các trường hợp được pháp luật quy định tại khoản 3 Điều 19 Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2014 thì mới trở thành căn cứ để đối tượng nộp thuế được giảm trừ gia cảnh

  [Khoản 3 Điều 19 Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2014]

  “Điều 19. Giảm trừ gia cảnh

  3. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

  (i) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;

  (ii) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.”

  Như vậy, những người phụ thuộc trong trường hợp của quý khách gồm:

 • Con:
 • Quý khách có hai người con, con đầu tiên là con đã thành niên (20 tuổi) nhưng đang còn học đại học, và con thứ hai là con chưa thành niên (10 tuổi). Cả hai đều được xác định là người phụ thuộc của quý khách.

 • Mẹ:
 • Mẹ quý khách đã 67 tuổi nên được xác định là đã hết tuổi lao động nên cũng thuộc đối tượng là người phụ thuộc của quý khách.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Ghi chú:

  Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

   

  [1] Khoản 1.14 Điều 19 Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2014

  Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.