Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 17, 2017

Luật Thuế – Thủ tục đăng ký thuế

  • 1 Answer
  • 278 Views

Công ty của chúng tôi mới thành lập vào tháng 02/2017, chúng tôi đang làm thủ tục để xin cấp mã số thuế. Tôi thấy hiện nay có hai loại mã số thuế gồm mã số thuế có 10 số và mã số thuế có 13 số. Cho tôi hỏi chúng khác nhau như thế nào và khi nào thì chấm dứt hiệu lực của mã số thuế?

Answer 1

Doanh nghiệp được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động. Đây sẽ là cơ sở để nhận biết, xác định từng người nộp thuế và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Theo quy định tại các Điểm g và h Khoản 1 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính (“Thông tư 95/2016/TT-BTC”), tùy thuộc vào dấu hiệu tư cách pháp nhân của chủ thể để được cấp mã số thuế có 10 chữ số hay 13 chữ số. Cụ thể như sau:

  • Mã số thuế 10 số được cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có đầy đủ tư cách pháp nhân
  • Mã số thuế 13 số được cấp cho (i) chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; (ii) các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức kinh tế; (iii) nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng, hiệp định dầu khí, Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng, hiệp định dầu khí; và (iv) địa điểm kinh doanh của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh trong trường hợp các địa điểm kinh doanh trên cùng địa bàn cấp huyện nhưng khác địa bàn cấp xã

Như vậy trong trường hợp này, khi công ty quý khách làm thủ tục xin cấp mã số thuế, công ty sẽ có mã số thuế có 10 số.

Ngoài ra quý khách cũng cần lưu ý, mã số thuế của doanh nghiệp sẽ chấm dứt hiệu lực trong trường hợp: (i) doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản; (ii) bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc (ii) tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)[1]

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 16 Thông tư 95/2016/TT-BTC, trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ sau: (i) nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn; (ii) hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; và (iii) chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các đơn vị trực thuộc trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1] Điểm a Khoản 1 Điều 16 Thông tư 95/2016/TT-BTC

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.