Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 17, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Xử lý hành vi photo giáo trình của trường đại học

  • 1 Answer
  • 333 Views

Tháng 4/2015, anh chị tôi có mở một công ty về dịch vụ photocopy, hoạt động gần trường Đại học X. Từ đó đến nay, trong quá trình hoạt động, anh chị tôi thường nhận photo cho sinh viên các giáo trình gốc của trường này (được biết là các giáo trình này do giảng viên viết). Tôi nghe bạn bè nói hành vi này là không hợp pháp. Xin hỏi Luật sư điều này đúng không? Nếu bị phát hiện, anh chị tôi sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Answer 1

Trong trường hợp này, hành vi của công ty anh chị quý khách được xem là hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Quyền tác giả đối với giáo trình

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, giáo trình là một loại tác phẩm. Bởi lẽ, Khoản 7 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013”) quy định, tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

Theo đó, một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả nếu thỏa mãn hai điều kiện: (i) mang tính sáng tạo; và (ii) được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Dựa trên những thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi thì giáo trình của Đại học X thỏa mãn cả hai điều kiện này nên nó đương nhiên được bảo hộ quyền tác giả căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quyền tác giả đối với tác phẩm được bảo hộ tự động; do đó, nội dung giáo trình được viết bởi các giảng viên sẽ được bảo hộ ngay từ khi được tạo ra, căn cứ tại Khoản 1 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013. Bên cạnh đó, vì trường Đại học X đã giao nhiệm vụ viết giáo trình cho các giảng viên đang công tác tại trường mình nên trường Đại học X sẽ là chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013. Theo đó, Đại học X có những quyền cụ thể theo như quy định tại Điều 20 và Khoản 3 Điều 19 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013:

Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.”

Điều 19. Quyền nhân thân

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

…”

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Theo quy định tại Khoản 10 và Khoản 11 Điều 28 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013, hành vi công ty anh chị quý khách photo cho sinh viên các giáo trình gốc của trường Đại học X nhằm mục đích thương mại mà không được sự đồng ý của Đại học X được xem là hành vi nhân bản, sản xuất bản sao, xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in thì hành vi của công ty anh chị quý khách chính là một trong những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm trong hoạt động in ấn. Theo đó, hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 24 Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Cụ thể:

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

b) Sử dụng máy photocopy và các thiết bị in khác để nhân bản trái phép báo chí, xuất bản phẩm nhằm mục đích kinh doanh hoặc lưu hành rộng rãi;

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.