Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 10, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

  • 1 Answer
  • 366 Views

Trong một lần qua Nhật, tôi được dịp nhìn thấy trẻ em ở đây được chơi một mô hình để phát triển IQ.Tôi dự định về Việt Nam sẽ sản xuất một mô hình giống vậy để bán cho các trường mẫu giáo.Tuy nhiên khi về nước tôi mới biết công ty sản xuất của mô hình trên đã đăng ký văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Tôi xin hỏi luật sư nếu tôi sản xuất mô hình giống mô hình này để bán thì có vi phạm không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi sao chép kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ nhằm mục đích thương mại được xem là hành vi xâm phạm quyền sở hữu quyền đối với kiểu dáng công nghiệp và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 126 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013”), việc quý khách sản xuất, kinh doanh mô hình giống với mô hình đồ chơi phát triển IQ cho trẻ em được sản xuất bởi một công ty của Nhật và đã đăng ký bảo hộ mà không được sự đồng ý của công ty này được xem là hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, cụ thể:

Điều 126. Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

1. Sử dụng sáng chế được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó, thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu.”

Hành vi này có thể bị phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 250 triệu đồng tùy theo giá trị của hàng hóa vi phạm, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 đến Khoản 13 Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Tuy nhiên, quý khách cũng cần lưu ý về thời hạn bảo hộ của mô hình trên là năm (05) năm kể từ ngày cấp, có thể gia hạn hai (02) lần liên tiếp, mỗi lần là năm (05) năm căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 93 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013. Hết thời hạn này, quý khách có thể tự do sử dụng mô hình mà không cần phải xin phép chủ sở hữu trong trường hợp công ty sản xuất mô hình này của Nhật không gia hạn thời hạn bảo hộ của mô hình.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ, hợp nhất:

  • Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
  • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.