Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 10, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Quyền đăng ký nhãn hiệu

  • 1 Answer
  • 251 Views

Công ty tôi có nhập khẩu hàng hóa của công ty X ở Nhật Bản sản xuất về Việt Nam để bán. Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được rằng nhãn hiệu của loại hàng hóa này đã được công ty X đăng ký bảo hộ ở Nhật Bản nhưng chưa đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu công ty tôi muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu này tại Việt Nam có được không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý công ty có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu loại hàng hóa này tại Việt Nam. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 87 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013”) quy định:

"Điều 87. Quyền đăng ký nhãn hiệu

...

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

...”

Dựa trên thông tin quý công ty cung cấp cho chúng tôi, quý công ty là doanh nghiệp nhập khẩu hợp pháp hàng hóa của công ty X ở Nhật Bản về Việt Nam để nhằm mục đích thương mại. Đồng thời, công ty X thực tế cũng không sử dụng nhãn hiệu này tại thị trường Việt Nam. Do đó, với quy định trên, quý công ty chỉ được đăng ký nhãn hiệu mà không phải do mình trực tiếp sản xuất ra khi công ty X biết và không có phản đối việc đăng ký của quý công ty tại Việt Nam.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ, hợp nhất:

  • Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
  • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.