Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 10, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Nhập khẩu song song

  • 1 Answer
  • 343 Views

Công ty tôi là chủ sở hữu nhãn hiệu của một hãng thời trang nổi tiếng tại Mỹ. Đây là dòng hàng cao cấp vốn được đăng lý bảo hộ nhãn hiệu đầy đủ. Công ty tôi chỉ cho phép một doanh nghiệp làm đại lý tại Việt Nam độc quyền phân phối nhãn hiệu thời trang này. Tuy nhiên, gần đây thông qua đại lý, chúng tôi phát hiện một số cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang nhãn hiệu này (cũng là hàng chính hãng). Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được đây là hàng xách tay nên giá thực sự rẻ hơn giá của đại lý chúng tôi cung cấp. Chúng tôi không am hiểu nhiều về pháp luật Việt Nam nên xin hỏi Luật sư, theo quy định pháp luật hiện hành, công ty tôi có thể khởi kiện họ vì hành vi xâm phạm hay không?

Answer 1

Nhãn hiệu thời trang là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013”). Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý công ty không thể khởi kiện những cửa hàng kinh doanh hàng xách tay nhãn hiệu này. Bởi lẽ, pháp luật Việt Nam cho phép một số trường hợp người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu mà không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cụ thể, Điểm b Khoản 2 Điều 125 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định:

"Điều 125. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nếu việc sử dụng đó không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi thuộc các trường hợp sau đây:

...

b) Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài;

...”

Như vậy, dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, việc một số cửa hàng kinh doanh hàng xách tay chính hãng của nhãn hiệu thời trang này thực tế là hành vi lưu thông, nhập khẩu, khai thác hàng hóa đưa từ Mỹ về Việt Nam một cách hợp pháp. Do đó, với quy định trên, với tư cách là chủ sở hữu của nhãn hiệu thời trang, quý công ty không có quyền ngăn cấm các cửa hàng thực hiện hành vi đó.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ, hợp nhất:

  • Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
  • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.