Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 15, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Chịu trách nhiệm khi hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

  • 1 Answer
  • 279 Views

Công ty tôi nhận sản xuất dòng sản phẩm theo thiết kế riêng của bên đối tác. Trong lúc chuẩn bị hoàn thành, công ty tôi có nhận được thông báo về việc sản phẩm này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp. Bên tôi đã thông báo cho bên đối tác biết nhưng họ bảo cứ tiếp tục và giao hàng đúng như giao kết. Sau khi hoàn thành việc giao hàng, có đơn khởi kiện công ty tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Xin hỏi công ty tôi có phải chịu trách nhiệm không?

Answer 1

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt nam hiện hành và thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp này, quý công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm.Bởi lẽ, pháp luật quy định hai điều kiện để quý khách có thể được miễn trách nhiệm trong trường hợp này.

Thứ nhất, Khoản 2 Điều 46 Luật Thương mại 2005 quy định “trong trường hợp bên mua yêu cầu bên bán phải tuân theo bản vẽ kỹ thuật, thiết kế, công thức hoặc những số liệu chi tiết do bên mua cung cấp thì bên mua phải chịu trách nhiệm về các khiếu nại liên quan đến những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ việc bên bán đã tuân thủ những yêu cầu của bên mua. Thực tế cho thấy, phía đối tác của quý khách mặc dù biết sản phẩm đã bị khiếu nại về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến kiểu dáng công nghiệp nhưng vẫn kiên quyết yêu cầu quý khách tuân theo việc thiết kế, sản xuất như giao kết trong hợp đồng.

Thứ hai, Khoản 1 Điều 47 Luật Thương mại 2005 quy định “bên bán mất quyền viện dẫn quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này nếu bên bán không thông báo ngay cho bên mua về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hoá được giao sau khi bên bán đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp bên mua đã biết hoặc phải biết về khiếu nại của bên thứ ba. Dựa trên thông tin quý khách cho chúng tôi, sau khi công ty quý khách nhận được thông báo về việc dòng sản phẩm này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp, quý khách đã tiến hành thông báo ngay cho bên đối tác biết nhưng họ vẫn yêu cầu tiếp tục hoàn thành việc sản xuất và giao hàng đúng như giao kết. Do đó, qúy khách có quyền viện dẫn sự tuân thủ của công ty mình đối với yêu cầu của bên đối tác đối với sản phẩm và khi đó, trách nhiệm giải quyết vấn đề này sẽ thuộc về phía đối tác.

Như vậy, công ty quý khách đã thực hiện đúng các nghĩa vụ mà pháp luật bắt buộc trong việc bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa nên khi bên thứ ba khởi kiện vì hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trách nhiệm của công ty quý khách sẽ được loại trừ, thay vào đó là trách nhiệm của bên mua.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.