Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 15, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp startup

  • 1 Answer
  • 252 Views

Tôi đang có dự định thành lập một công ty khởi nghiệp về công nghệ và có những ý tưởng để phát triển phần mềm máy tính. Nhiều người khuyên tôi nên đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho những ý tưởng này để tránh các tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ khi ý tưởng của tôi đã lớn mạnh, và hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra. Tôi xin hỏi Luật sư tôi có thể làm vậy không?

Answer 1

Quyền tác giả đối với chương trình máy tính

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, quyền tác giả được bảo hộ tự động ngay từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Cụ thể căn cứ tại Khoản 1 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013”):

Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.”

Như vậy, nếu ý tưởng của quý khách chưa được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định thì ý tưởng này không thuộc đối tượng được bảo hộ quyền tác giả. Ngược lại, nếu ý tưởng phần mềm của quý khách đã được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, ý tưởng này có thể được bảo hộ quyền tác giả dưới dạng chương trình máy tính, căn cứ theo quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 14 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013:

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.”

Theo đó, để đảm bảo an toàn, tránh các tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ khi ý tưởng của quý khách đã lớn mạnh và hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra, quý khách có thể đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính. Căn cứ theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 3198/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan (“Văn bản hợp nhất số 3198/VBHN-BVHTTDL năm 2013”), quý khách có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp một (01) hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi quý khách cư trú. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013, hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và quý khách hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

  • Hai (02) bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả
  • Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền

Giấy ủy quyền này phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.