Anonymous
in Nationality Law
Asked May 17, 2017

Luật Quốc tịch - Tên vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt

  • 1 Answer
  • 607 Views

Tôi (quốc tịch Mỹ) kết hôn với vợ tôi (quốc tịch Việt Nam) vào tháng 02/2013. Tháng 10/2016, vợ tôi sinh được một đứa bé trai. Tôi đặt tên cho con là Hoàng Anh Thomas và ngày 18/10/2016 tôi đến trụ sở UBND huyện nơi cư trú để hỏi các thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu. Tuy nhiên, cán bộ tiếp nhận lại từ chối thực hiện đăng ký khai sinh cho con trai tôi với cái tên này vì anh ta cho rằng, tôi phải đặt tên cho con trai bằng tên tiếng Việt, không được đặt bằng tên có tiếng nước ngoài. Xin hỏi Luật sư, con tôi trong trường hợp này mang quốc tịch gì? Theo quy định của pháp luật việc cán bộ tiếp nhận từ chối như vậy có đúng hay không?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp này con trai quý khách mang quốc tịch Việt Nam. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 16 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật quốc tịch Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định:

Điều 16. Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam

2. Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.

Đồng thời, Khoản 1 Điều 36 Luật Hộ tịch 2014 cũng quy định, trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân. Như vậy, do con trai quý khách được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam và không có sự thoản thuận về việc lựa chọn quốc tịch của vợ chồng quý khách nên cháu bé sẽ mang quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc cán bộ tiếp nhận từ chối với lý do quý khách không thể đăng ký khai sinh cho con trai với cái tên vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt là có cơ sở. Bởi lẽ, Khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 26. Quyền có họ, tên

3. Việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.

Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

…”

Với quy định trên, do con trai quý khách mang quốc tịch Việt Nam nên tên cháu chỉ có thể được đặt hoàn toàn bằng Tiếng Việt.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật quốc tịch Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Quốc tịch Việt Nam 2008; và
  • Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.