Anonymous
in Housing Law
Asked May 17, 2017

Luật Nhà ở - Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

  • 1 Answer
  • 208 Views

Tôi (quốc tịch Singapore). Sắp tới tôi sẽ sang Việt Nam sinh sống và kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tôi dự định sẽ mua vài căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho tôi hỏi pháp luật Việt Nam có những hạn chế gì đối với người nước ngoài trong việc mua nhà không thưa luật sư?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý khách là người mang quốc tịch Singapore sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, như vậy việc mua nhà của quý khách tại Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của một số quy định hạn chế sau:

Hạn chế về vị trí, loại nhà

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở 2014, thì quý khách chỉ có thể mua nhà ở thương mại (gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà.

Đồng thời, quý khách cũng cần lưu ý vị trí của các bất động sản phải trừ các khu vực đảm bảo quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

[Điều 75 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở]

“Điều 75. Khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.”

Hạn chế về số lượng nhà

Căn cứ theo Khoản 2, 3, 4 Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật nhà ở, và Điều 160, 161 Luật nhà ở 2014, với tư cách là người nước ngoài, quý khách còn bị hạn chế về số lượng bất động sản được mua, cụ thể là quý khách không được mua quá số số lượng sau:

(i) 30% số căn hộ chung cư trong một tòa nhà chung cư

(ii) 10% trên tổng số căn, trong trường hợp dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2500 căn

(iii) 250 căn, trong trường hợp dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2500 căn

Hạn chế về mục đích sử dụng

Khi sở hữu nhà ở tại Việt Nam, quý khách bị hạn chế về mục đích sử dụng nhà ở. Theo quy định tại Điều 161 Luật nhà ở 2014, quý khách chỉ có thể sử dụng nhà ở với hai mục đích là: (i) để ở, và (ii) cho thuê, trong trường hợp xây dựng nhà ở trên đất thuê.

[Khoản 1 Điều 161 Luật nhà ở 2014]

Điều 161. Quyền của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 159 của Luật này được thực hiện các quyền của chủ sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 10 của Luật này; trường hợp xây dựng nhà ở trên đất thuê thì chỉ được quyền cho thuê nhà ở.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.