Anonymous
in Housing Law
Asked May 17, 2017

Luật Nhà ở - Hướng xử lý khi hết thời hạn sử dụng của nhà ở

  • 1 Answer
  • 194 Views

Năm ngoái, vợ chồng tôi vừa mua một căn hộ chung cư cao cấp với giá 9,5 tỷ đồng tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Một số bạn bè của tôi biết được, họ nói rằng mua vậy rất phí. Bởi lẽ, sau 50-70 năm, căn hộ của chúng tôi xuống cấp và chúng tôi sẽ phải di dời đi nơi khác mà không có hướng xử lý nào. Xin hỏi Luật sư, thông tin này có chính xác hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư theo quy định tại Khoản 2 Điều 99 Luật nhà ở năm 2014. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định chất lượng nhà ở. Theo đó, cấp công trình xây dựng được căn cứ theo Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Trong trường hợp căn hộ chung cư của quý khách hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 99 Luật Nhà ở 2014. Cụ thể:

(i) Trường hợp nhà chung cư còn bảo đảm chất lượng và an toàn thì quý khách được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 110 của Luật Nhà ở 2014;

(ii) Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an toàn thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho quý khách; nội dung văn bản thông báo phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Trong trường hợp này quý khách có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác. Khi đó, theo Khoản 3 Điều 99 Luật Nhà ở 2014, việc xử lý nhà chung cư và quyền sử dụng đất có nhà chung cư được quy định như sau:

  • Trường hợp khu đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì quý khách được cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới theo quy định tại Mục 2 Chương VII Luật Nhà ở 2014;
  • Trường hợp khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì quý khách phải bàn giao lại nhà chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy hoạch được duyệt;
  • Trường hợp quý khách không chấp hành việc phá dỡ hoặc không bàn giao nhà ở thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cưỡng chế phá dỡ hoặc cưỡng chế di chuyển để bàn giao nhà ở;
  • Việc giải quyết chỗ ở cho các chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được thực hiện theo quy định tại Điều 116 của Luật Nhà ở 2014;
  • Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư thì các chủ sở hữu được tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất có nhà chung cư đó; trường hợp phá dỡ để xây dựng công trình khác thì việc xử lý quyền sử dụng đất có nhà chung cư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.