Anonymous
in Housing Law
Asked May 17, 2017

Luật Nhà ở - Cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung

  • 1 Answer
  • 290 Views

Ba tôi và hai anh của ba đều là đồng sở hữu của một căn hộ chung cư tại địa chỉ X, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trước giờ căn nhà này chỉ có ba tôi sinh sống, hai bác tôi sống ngoài Bắc. Nay ba tôi muốn cho một người bà con khác ở nhờ một năm nhưng khi thông báo cho hai bác của tôi thì họ không đồng ý vì cho rằng phiền phức. Xin hỏi Luật sư, ba tôi có thể tự ý thay mặt hai người bác ký hợp đồng cho ở nhờ được không hay phải được sự đồng ý của cả hai người kia?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, căn hộ chung cư được xác định là đối tượng thuộc sở hữu chung hợp nhất của ba quý khách và hai người bác. Bởi lẽ, theo quy định tại Khoản 1 Điều 210 Bộ luật Dân sự 2015, sở hữu chung hợp nhất là sở hữu chung mà trong đó, phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu chung không được xác định đối với tài sản chung.

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, ba quý khách không thể tự ý thay mặt hai người bác ký hợp đồng cho người bà con ở nhờ mà cần phải có sự đồng ý của cả hai người kia. Trong trường hợp ba quý khách mong muốn đại diện ký hợp đồng cho ở nhờ nêu trên thì phải có sự ủy quyền của hai người bác của quý khách. Bởi lẽ, Điều 153 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“Điều 153. Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung

1. Việc cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu nhà ở đó; trường hợp chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì có quyền cho mượn, cho ở nhờ thuộc phần sở hữu của mình nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ sở hữu chung khác. Bên cho mượn nhà ở có quyền đòi lại nhà ở, bên cho ở nhờ có quyền chấm dứt việc cho ở nhờ khi chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 154 của Luật này và theo thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có thể ủy quyền cho người đại diện ký hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở”.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.