Anonymous
in Banking Law
Asked May 08, 2017

Luật Ngân hàng –Thế chấp tài sản của bên thứ ba

  • 1 Answer
  • 151 Views

Ngày 13/10/2016, công ty tôi có ký kết một hợp đồng tín dụng với Ngân hàng X để vay 10 tỷ. Tôi đồng ý thế chấp căn nhà mình đang ở cho khoản vay trên. Công ty tôi và Ngân hàng X chỉ ghi nhận việc thế chấp này thành một điều khoản trong hợp đồng tín dụng.Xin hỏi luật sư, trường hợp này, khi hợp đồng tín dụng có hiệu lực thì các điều khoản liên quan đến việc thế chấp căn nhà có đồng thời phát sinh hiệu lực hay không?

Answer 1

Căn cứ theo Điều 405 Bộ luật Dân sự 2005, nếu không có thỏa thuận nào khác, trong trường hợp này, các điều khoản liên quan đến hợp đồng tín dụng của công ty quý khách và ngân hàng sẽ phát sinh hiệu lực ngay tại thời điểm giao kết, tức là ngày 13/10/2016. Tuy nhiên, quý khách cần lưu ý, đó là các điều khoản liên quan đến việc thế chấp căn nhà chưa hẳn phát sinh vào cùng thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tín dụng; bởi lẽ, chúng sẽ phát sinh tại thời điểm thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Khoản 1 Điều 10 Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm (“Văn bản hợp nhất số8019/VBHN-BTP năm 2013”) quy định:

1. Giao dịch bảo đảm được giao kết hợp pháp có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, trừ các trường hợp sau đây:

a) Các bên có thỏa thuận khác;

b) Cầm cố tài sản có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố;

c) Việc thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, tàu bay, tàu biển có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký thế chấp;

d) Giao dịch bảo đảm có hiệu lực kể từ thời điểm công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định.

Theo đó, hợp đồng thế chấp nhà ở là một loại hợp đồng pháp luật yêu cầu phải công chứng, chứng thực; và thời điểm phát sinh hiệu lực cũng là thời điểm công chứng, chứng thực. Cụ thể, Điều 122 Luật Nhà ở 2014 quy định:

1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

...

4. Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.

Như vậy, mặc dù các điều khoản liên quan đến việc thế chấp nhà ở tồn tại bên trong hợp đồng tín dụng nhưng xét về hiệu lực, thời điểm phát sinh hiệu lực là khác nhau. Kể từ thời điểm hợp đồng thế chấp nhà ở của quý công ty được công chứng, chứng thực, hợp đồng thế chấp này mới có hiệu lực. Trong khi đó, hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và quý công ty đã phát sinh vào thời điểm giao kết ngày 13/10/2016.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.