Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng – Xử lý séc không đủ khả năng thanh toán

  • 1 Answer
  • 365 Views

Ngày 10/10/2016 tôi có đem tờ séc giá trị 2 tỷ đồng (được ký phát vào ngày 1/10/2016) đến ngân hàng X để yêu cầu thanh toán. Khi kiểm tra tài khoản séc, nhân viên ngân hàng phát hiện số tiền trong tài khoản không còn đủ để thanh toán. Do đó, nhân viên ngân hàng từ chối thanh toán. Cho tôi hỏi, việc từ chối thanh toán của nhân viên ngân hàng X như vậy là đúng hay sai? Tôi xin cảm ơn các Luật sư.

Answer 1

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, quý khách (chủ doanh nghiệp tư nhân) có (i) xuất trình tờ séc giá trị 2 tỷ đến ngân hàng để thanh toán và (ii) thời điểm xuất trình tờ séc là 10 ngày kể từ ngày được ký phát. Trong trường hợp này, quý khách đã từ chối thanh toán tờ séc cho ông Minh vì lý do không đủ tiền thanh toán là không đúng với quy định của pháp luật, Bởi lẽ:

Thứ nhất, thời hạn xuất trình séc để yêu cầu thanh toán theo quy định của pháp luật là 30 ngày kể từ ngày ký phát [Điều 19 Văn Bản họp nhất số 47/VBHN-NHNN năm 2016]. Trong trường hợp này, quý khách đã xuất trình séc để yêu cầu thanh toán trong thời hạn quy định của pháp luật, cụ thể là 10 ngày kể từ ngày ký phát.

Thứ hai, theo quy định tại Điều 22 của Văn Bản họp nhất số 47/VBHN-NHNN năm 2016 có quy định về việc xử lý trong trường hợp không đủ khả năng thanh toán, theo đó thì ông Minh [người thụ hưởng] vẫn có quyền yêu cầu ngân hàng [người bị ký phát] thanh toán một phần số tiền ghi trên tờ séc tối đa bằng khoản tiền mà người ký phát được sử dụng tại ngân hàng và lập giấy xác nhận từ chối thanh toán đối với phần tiền còn lại chưa được thanh toán trên séc. Cụ thể:

Điều 22. Xử lý séc không đủ khả năng thanh toán

Tờ séc được xuất trình trong thời hạn thanh toán, nhưng khoản tiền mà người ký phát được sử dụng để ký phát séc tại người bị ký phát không đủ để chi trả toàn bộ số tiền trên tờ séc thì được coi là ký phát séc không đủ khả năng thanh toán. Xử lý séc không đủ khả năng thanh toán như sau:

b) Người thụ hưởng có quyền yêu cầu hoặc thông qua người thu hộ yêu cầu người bị ký phát tiến hành một trong hai phương thức sau:

- Lập giấy xác nhận từ chối thanh toán đối với toàn bộ số tiền ghi trên séc và trả lại tờ séc cho mình.

- Thanh toán một phần số tiền ghi trên tờ séc tối đa bằng khoản tiền người ký phát được sử dụng tại người bị ký phát và lập giấy xác nhận từ chối thanh toán đối với phần tiền còn lại chưa được thanh toán trên séc (Trong trường hợp này người thụ hưởng lập Lệnh thu theo mẫu tại Phụ lục 03 đính kèm Thông tư này);

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.