Anonymous
in Banking Law
Asked May 08, 2017

Luật Ngân hàng – Gửi ngoại tệ ra nước ngoài

  • 1 Answer
  • 286 Views

Gia đình tôi trước giờ sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Sắp tới chúng tôi muốn cho con đi du học bậc Đại học tự túc ở Anh trong vòng 4 năm. Tôi có ý định gửi ngoại tệ cho cháu để trang trải chi phí học hành. Xin hỏi là tôi có được phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài hay không?

Answer 1

Người cư trú là công dân Việt Nam

Trước tiên, dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi thì quý khách được xác địnhlà đối tượng “người cư trú là công dân Việt Nam”;bởi lẽ, Khoản 2 Điều 4 Văn bản hợp nhất Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQT13ngày 18 tháng 3 năm 2013của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 (“Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013) quy định:

2.Người cư trú là tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng sau đây:

...

e) Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam; công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn dưới 12 tháng; công dân Việt Nam làm việc tại các tổ chức quy định tại điểm d và điểm đ khoản này và cá nhân đi theo họ;

...”

Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách hoàn toàn có thể chuyển ngoại tệ ra nước ngoài nhằm mục đích cung cấp chi phí học hành cho con quý khách. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh ngoại hối và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối:

2. Người cư trú là công dân Việt Namđược mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

c) Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

đ) Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

g) Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

Theo đó, pháp luật hiện hành không còn quy định giới hạn mức chuyển ngoại tệ của người cư trú là công dân Việt Nam cho thân nhân ở nước ngoài.Tuy nhiên, trong trường hợp này, tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do quý khách xuất trình để chuyểnnguồn ngoại tệ, căn cứ vào yêu cầu thực tế và tính hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền.Tổ chức tín dụng đó sẽ hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục để quý khách thực hiện yêu cầu chuyển tiền sang nước ngoài.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.