Anonymous
in Banking Law
Asked May 17, 2017

Luật Ngân hàng - Vấn đề không đáo hạn khoản tiền gửi có kỳ hạn

  • 1 Answer
  • 359 Views

Ngày 01/02/2010, tôi có gửi tiết kiệm số tiền 100.000.000 đồng tại Ngân hàng B, thời hạn 3 tháng, lãi suất 1%/tháng. Sổ tiết kiệm ghi: “Đến kỳ hạn, khách hàng không đến nhận lại vốn hoặc làm thủ tục gửi tiếp thì số vốn đáo hạn sẽ không sinh lãi tiếp”. Tuy nhiên, sau đó tôi đã không đến ngân hàng đáo hạn. Ngày 01/02/2011, tôi đem số tiết kiệm đến Ngân hàng để rút toàn bộ tiền gốc, lãi, yêu cầu trả tiền lãi đến ngày 01/02/2011. Ngân hàng B chỉ chấp nhận trả tôi số tiền gốc 100.000.000 đồng và lãi của 01 kỳ 03 tháng, từ chối trả lãi từ 01/05/2010 đến 01/02/2011 với lý do tôi đã không đến đáo hạn theo thỏa thuận. Việc ngân hàng làm như vậy có đúng theo quy định của pháp luật không?

Answer 1

Trong vụ việc này, quý khách đã thực hiện việc gửi tiết kiệm ở ngân hàng B và đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 9.5 Điều 6 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế tiền gửi tiết kiệm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (“Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH”) thì “Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là tiền gửi tiết kiệm, trong đó người gửi tiền thỏa thuận với tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm về kỳ hạn gửi nhất định”.Theo đó, khi đến kỳ hạn quý khách có thể có hai lựa chọn: (a) tổ chức nhận tiền gửi sẽ trả tiền gốc và tiền lãi gửi tiết kiệm cho quý khách; hoặc (b) quý khách sẽ làm thủ tục đáo hạn đối với khoản tiền gửi đã đến hạn.

Điều 19 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH cũng quy định “khi đến hạn thanh toán tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nếu người gửi tiền không đến lĩnh và không có yêu cầu gì khác thì tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm có thể nhập lãi vào gốc và kéo dài thêm một kỳ hạn mới theo thỏa thuận của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm với người gửi tiền”. Như vậy theo quy định này ngân hàng có thể tái tục việc gửi tiền cho khách hàng. Tuy nhiên, quý khách cần lưu ý đây là quy định mang tính chất tùy nghi chứ không phải là một quy định bắt buộc, khi pháp luật dùng từ “có thể”. Do đó, pháp luật trao quyền cho ngân hàng trong việc quy định về vấn đề khách hàng không đến đáo hạn khi đến hạn thanh toán tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

Trong vụ việc này, ngân hàng B nơi quý khách gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đã có quy định cụ thể và được ghi vào sổ tiết kiệm của quý khách với nội dung khoản vốn đáo hạn sẽ không sinh lãi tiếp trong trường hợp khách hàng khi đến hạn mà không đến nhận lại vốn hoặc làm thủ tục gửi tiếp. Cho nên, vì đến ngày 01/05/2010 quý khách không đến ngân hàng để nhận lại tiền gốc và tiền lãi của khoản gửi tiết kiệm 100.000.000 đồng với thời hạn 03 tháng. Đồng thời, quý khách cũng không làm thủ tục đáo hạn đối với khoản tiền trên. Do đó, ngân hàng đã áp dụng quy định của ngân hàng để không thanh toán tiền lãi phát sinh sau ngày hết kỳ hạn tức ngày 01/05/2006 là phù hợp với quy định của pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

---

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014hợp nhất Quyết định về Quy chế tiền gửi tiết kiệm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, hợp nhất:

  • Thông tư 04/2011/TT-NHNN quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng do ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành;
  • Quyết định 47/2006/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế về tiền gửi tiết kiệm kèm theo quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành; và
  • Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN ban hành Quy chế về tiền gửi tiết kiệm do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.