Anonymous
in Banking Law
Asked May 17, 2017

Luật Ngân hàng - Tài sản bảo đảm là cổ phần và việc phong tỏa tài khoản thanh toán của ngân hàng thương mại

  • 1 Answer
  • 218 Views

Tôi là chủ tịch hội đồng thành viên, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH A. Công ty tôi đang có ý định xin cấp tín dụng tại NHTM B để mở rộng kinh doanh sản xuất hàng tiêu dùng. Chúng tôi dự định sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ của của công ty (“bên vay”) bằng các tài sản bảo đảm sau:

(i) 12.000.000 cổ phần NHTM C, mệnh giá 10.000 đồng/CP, trị giá 180.000.000.000 đồng, thuộc sở hữu của bên vay; và

(ii) 10.500.000 cổ phần của NHTM D, mệnh giá 10.000 đồng/CP, trị giá 157.500.000.000 đồng, thuộc sở hữu của bên vay

Bên vay hiện nay cũng có mở 02 tài khoản thanh toán tại NHTM B, gồm: (a) Tài khoản I trị giá 400.000.000.000 đồng; và (b) Tài khoản II trị giá 50.000.000.000 đồng.

Luật sư cho tôi hỏi, công ty tôi có thể sử dụng số cổ phiếu nêu trên làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại NHTM B không? Trong trường hợp đến hạn trả nợ nhưng công ty tôi không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ thì NHTM B có được quyền phong tỏa tài khoản thanh toán của công ty tôi tại NHTM B hay không?

Answer 1

Công ty của quý khách hoàn toàn có thể sử dụng số cổ phiếu tại NHTM C và NHTM D làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại NHTM B. Trong trường hợp đến hạn trả nợ nhưng công ty quý khách không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ thì NHTM B không được quyền phong tỏa tài khoản thanh toán của công ty quý khách tại NHTM B.

Tài sản bảo đảm là cổ phiếu

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giảo dịch bảo đảm thì “Tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch”. Đồng thời, trường hợp của quý khách không thuộc những trường hợp tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng quy định tại Điều 126 Luật Các tổ chức tin dụng, cụ thể:

Điều 126. Những trường hợp không được cấp tín dụng

5. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng trên cơ sở nhận bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng.

6. Tổ chức tín dụng không được cho vay để góp vốn vào một tổ chức tín dụng khác trên cơ sở nhận tài sản bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng nhận vốn góp.”

Do đó, quý khách có quyền dùng tài sản là cổ phiếu tại NHTM C và D để bảo đảm cho khoản vay tại NHTM B.

Phong tỏa tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại

Trong trường hợp công ty quý khách không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn, NHTM B không được quyền phong tỏa tài khoản thanh toán của quý khách tại ngân hàng này, bởi lẽ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN thì NHTM B chỉ được thực hiện phong tỏa tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp sau:

(i) Có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

(ii) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi “Có” nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền;

(iii) Có thông báo bằng văn bản của một trong các chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.