Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng - Ngân hàng từ chối thanh toán séc không hợp lệ

  • 1 Answer
  • 529 Views

Tôi và ông A (chủ doanh nghiệp tư nhân) có ký hợp đồng về việc vận chuyển hàng hóa bao gồm 100 bộ bàn ghế. Sau khi tôi thực hiện xong nghĩa vụ giao hàng thì ông A đã ký phát một tờ séc để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tuy nhiên, khi tôi xuất trình tại ngân hàng thì nhân viên ngân hàng không thanh toán cho tờ séc với lý do tờ séc này bị tẩy xóa. Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này, việc ngân hàng không thanh toán cho tôi là đúng hay sai? Tôi có thể truy đòi ông A về khoản tiền mà tôi chưa nhận được hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc từ chối thanh toán séc của ngân hàng trong trường hợp này là đúngvà quý khách có quyền yêu cầu ông A [Chủ doanh nghiệp tư nhân A] thanh toán số tiền hàng hóa được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa quý khách và ông A.

Quyền từ chối thanh toán tờ séc

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, việc nhân viên ngân hàng từ chối thanh toán séc không hợp lệ [thông tin ghi trên tờ séc được tẩy xóa] là đúng theo quy định của pháp luật. Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 7 Văn Bản họp nhất số 47/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về hoạt động cung ứng và sử dụng séc có quy định, “những yếu tố trên tờ séc phải được in hoặc ghi rõ ràng bằng bút mực hoặc bút bi, không viết bằng bút chì hoặc các loại mực đỏ, mực dễ bay màu, không sửa chữa, tẩy xóa”. Do đó, trong trường hợp này, khi quý khách xuất trình tờ séc không hợp lệ do bị tẩy xóa, nhân viên ngân hàng có quyền từ chối thanh toán tờ séc theo quy định Điều 27 Thông tư 22/2015/TT-NHNN. Cụ thể:

“Khi séc được xuất trình để thanh toán theo thời hạn và địa điểm xuất trình quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Thông tư này và người ký phát có đủ khả năng thanh toán để chi trả số tiền ghi trên séc, thì người bị ký phát kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của tờ séc và có trách nhiệm thanh toán cho người thụ hưởng hoặc người được người thụ hưởng ủy quyền đối với tờ séc đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ ngay trong ngày xuất trình hoặc ngày làm việc tiếp theo sau ngày xuất trình đó.”

Truy đòi séc không được thanh toán

Trong trường hợp của quý khách, khi quý khách xuất trình tờ séc do ông A ký phát đã bị ngân hàng từ chối thanh toán do nội dung tờ séc bị tẩy xóa, không hợp lệ theo quy định Điều 7 Thông tư 22/2015/TT-NHNN. Do đó, trong trường hợp này quý khách vẫn chưa nhận được số tiền đã ghi trên séc do bị ngân hàng từ chối thanh toán, quý khách có quyền truy đòi đối với ông A về số tiền chưa được thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa quý khách với ông A. Cụ thể tại Điều 5Văn Bản họp nhất số 47/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về truy đòi do séc không được thanh toán như sau:

“1. Trong trường hợp séc bị từ chối thanh toán một phần hay toàn bộ số tiền ghi trên séc theo quy định của Thông tư này, người thụ hưởng có quyền truy đòi số tiền mình được hưởng hợp pháp. Đối tượng, số tiền, cách thức và thủ tục truy đòi áp dụng theo quy định từ Điều 48 đến Điều 52 của Luật Các công cụ chuyển nhượng.

2. Người chuyển nhượng đã trả tiền cho người thụ hưởng được quyền truy đòi đối với người ký phát hoặc người chuyển nhượng trước mình.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.