Anonymous
in Banking Law
Asked May 15, 2017

Luật Ngân hàng - Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thế chấp

  • 1 Answer
  • 326 Views

Ngày 15/01/2015, công ty tôi ký hợp đồng tín dụng vay vốn tại Ngân hàng A. Số tiền vay là 1 tỷ đồng với mục đích thực hiện dự án trồng rau sạch. Để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng, giám đốc công ty tôi có ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm cho khoản vay của công ty tại Ngân hàng. Một người bạn của tôi nói rằng, hợp đồng thế chấp này phải được đăng ký thì mới hợp pháp. Xin hỏi Luật sư, điều này có đúng hay không?

Answer 1

Vấn đề pháp lý trước tiên cần làm rõ, thế chấp quyền sử dụng đất là gì? Theo quy định tại Khoản 1  Điều 317 Bộ luật Dân sự 2015, thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia. Cụ thể, trong trường hợp này, giám đốc quý công ty đã dùng tài sản là quyền sử dụng đất để bảo đảm cho khoản tiền vay là 1 tỷ đồng.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 298 Bộ luật Dân sự 2015, biện pháp bảo đảm phải được đăng ký theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.Theo đó, đối với trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất, pháp luật bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký và công chứng, chứng thực. Cụ thể:

“Điều 12. Đăng ký giao dịch bảo đảm

1. Các trường hợp phải đăng ký bao gồm:

a) Thế chấp quyền sử dụng đất;

b) Thế chấp quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng;

c) Thế chấp tàu bay, tàu biển;

d) Các trường hợp khác, nếu pháp luật có quy định.

…”

[Khoản 1 Điều 12 Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm do Bộ Tư pháp ban hành]

“Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã”.

[Khoản 3 Điều 167 Luật  Đất đai 2013]

Căn cứ quy định tại Điều 319 Bộ luật Dân sự 2015,  hợp đồng thế chấp tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.Như vậy, một khi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên, hợp đồng thế chấp của quý công ty sẽ có hiệu lực pháp lý kể từ thời điểm đăng ký thế chấp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm do Bộ Tư pháp ban hành.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm do Bộ Tư pháp ban hành, hợp nhất:

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.