Anonymous
in Banking Law
Asked May 15, 2017

Luật Ngân hàng - Mất tiền trong tài khoản ATM

  • 1 Answer
  • 333 Views

Tôi có một tài khoản thẻ ATM mở tại ngân hàng X. Vào ngày 04/8/2016, trong lúc đang làm việc thì tôi phát hiện tài khoản của mình bị người khác chuyển 100.000.000 đồng thông qua giao dịch Interenet banking. Tôi đã gọi điện cho ngân hàng X để thông báo và khóa tài khoản ngay sau đó. Xin hỏi, trong trường hợp này, Ngân hàng có phải chịu trách nhiệm về số tiền bị mất của tôi hay không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Văn bản hợp nhất 46/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (“Văn bản hợp nhất 46/VBHN-NHNN năm 2016”), thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản được các bên thỏa thuận.

Thực tế, có thể thấy rằng, quý khách khi gửi tiền vào ngân hàng X để thực hiện giao dịch bằng thẻ ATM tức là đã xác lập một hợp đồng gửi giữ tài sản.Căn cứ quy định tại Điều 554 Bộ luật dân sự 2015, hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.Theo đó, Điều 557 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, bên giữ tài sản phải có nghĩa vụ bảo quản tài sản như đã thoả thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ; phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ đó, trừ trường hợp bất khả kháng.

Mặt khác, trong trường hợp tiền trong tài khoản thẻ ATM của quý khách bị mất, để xác định xem ngân hàng X có phải chịu trách nhiệm đối với vấn đề này hay không, trước tiên cần phải xác định lỗi thuộc về chủ thể nào. Bởi lẽ, Khoản 3a.12 Điều 20 Văn bản hợp nhất 46/VBHN-NHNN năm 2016 quy định:

Điều 20. Tra soát, xử lý khiếu nại trong quá trình sử dụng thẻ

3. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại:

a) Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho khách hàng, TCPHT thực hiện bồi hoàn cho chủ thẻ theo thỏa thuận và quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của chủ thẻ và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng thỏa thuận tại hợp đồng. Trường hợp tổn thất phát sinh do lỗi của các bên liên quan (TCTTT, tổ chức chuyển mạch thẻ, TCTQT, ĐVCNT), bên có lỗi thực hiện bồi hoàn cho TCPHT theo thỏa thuận giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật;

b) Trong trường hợp hết thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại theo thỏa thuận tại hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, TCPHT thỏa thuận với chủ thẻ về phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn tht cho chủ thẻ cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các bên.

…”

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp, chúng tôi chưa thể khẳng định ngay ngân hàng có phải là chủ thể chịu trách nhiệm hay không. Với quy định trên, chỉ khi nào có đầy đủ căn cứ chứng minh quý khách không có lỗi và việc mất tiền không thuộc các trường hợp bất khả kháng, có thể là do việc ngân hàng có sai sót trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa rủi ro cho giao dịch thẻ theo các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, bảo đảm hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ quản lý hoạt động thanh toán thẻ thì ngân hàng X mới phải chịu trách nhiệm về số tiền bị mất của quý khách.Điều này có nghĩa là, nếu việc mất tiền là do quý khách không tuân thủ các điều khoản đảm bảo an toàn như sơ ý để lộ thông tin cá nhân thì phía ngân hàng không phải chịu trách nhiệm.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, hợp nhất:

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.