Anonymous
Asked July 24, 2017

Luật Lao động – Phụ lục hợp đồng lao động

  • 1 Answer
  • 402 Views

Giữa tôi và công ty A có giao kết hợp đồng lao động vào tháng 11/2016. Tiền lương theo sự thỏa thuận giữa hai bên là 15 triệu/tháng. Tuy nhiên do sơ suất, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động chỉ là 13 triệu/tháng. Xin cho tôi hỏi, nếu muốn sửa đổi điều khoản tiền lương từ 13 triệu/tháng thành 15 triệu/tháng thì sửa ở đâu và hiệu lực bắt đầu từ thời điểm nào?

Answer 1

Default avatar
Anonymous

Chúng tôi xin tư vấn vấn đề pháp lý cho quý khách như sau. Việc sửa đổi, bổ sung  đều được thực hiện ở phụ lục hợp đồng lao động. Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động 2012 quy định “phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động”. Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách và công ty A có thể lập phụ lục hợp đồng sửa đổi điều khoản tiền lương từ 13 triệu đồng/tháng sang tiền lương 15 triệu đồng/tháng theo như thỏa thuận ban đầu của hai bên khi giao kết hợp đồng lao động. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Như vậy, khi tiến hành sửa đổi và ghi nhận thời điểm có hiệu lực thì kể từ thời điểm này, điều khoản về tiền lương 15 triệu đồng/tháng sẽ có giá trị pháp lý.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees about 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.