Anonymous
in Labour Law
Asked May 05, 2017

Luật lao động – Tiền lương thử việc

  • 1 Answer
  • 177 Views

Tôi được tuyển dụng vào vị trí trưởng phòng kinh doanh với mức lương chính thức thỏa thuận là 10 triệu đồng. Thời gian thử việc là 2 tháng trước khi ký hợp đồng xác định thời hạn 2 năm và tôi sẽ được nhận 100% lương chính thức. Tuy nhiên sau tháng thử việc đầu tiên, tôi chỉ nhận được khoản lương 6 triệu đồng với lý do không đạt chỉ tiêu đưa ra. Vậy xin hỏi tôi có thể được hưởng 100% lương trong thời gian thử việc hay phụ thuộc vào quy định của pháp luật? Công ty có vi phạm pháp luật lao động hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, vấn đề pháp lý đầu tiên cần làm rõ là hợp đồng thử việc của quý khách với phía công ty có hợp pháp hay không. Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2012, quý khách và công ty có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Khi đó, giữa hai bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng này bao gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 23 của Bộ luật Lao động 2012, cụ thể:

“a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

...

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

...”

Sau khi đã có đủ căn cứ để chứng minh hợp đồng thử việc của quý khách là hợp pháp thì lúc này sẽ xét đến vấn đề tiền lương trong thời gian thử việc. Về nguyên tắc, tiền lương của quý khách trong thời gian thử việc là do hai bên tự do thỏa thuận. Tuy nhiên, Điều 28 Bộ luật Lao động 2012 quy định tiền lương của người lao động trong thời gian thử việcphải bảo đảm ít nhất bằng 85% mức lương của công việc đó.

Như vậy, dựa trên thông tin quý khách cung cấp, giữa quý khách và công ty đã thỏa thuận rằng quý khách được hưởng mức lương 100% trong thời gian thử việc. Tuy nhiên thực tế, sau tháng đầu tiên, quý khách chỉ nhận được tiền lương thử việc 6 triệu đồng. Điều này nghĩa là quý khách chỉ nhận được 60% tiền lương chính thức của công việc, không bảo đảm quy định tiền lương thử việc phải ít nhất bằng 85% mức lương của công việc theo như Điều 28 Bộ luật Lao động 2012. Vì vậy, công ty đã có sai phạm trong việc trả lương thử việc cho quý khách.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.