Anonymous
in Labour Law
Asked May 05, 2017

Luật Lao động – Hợp đồng lao động

  • 1 Answer
  • 166 Views

Ngày 01/5/2014, tôi ký hợp đồng lao động với một công ty sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Trong hợp đồng không ghi rõ thời điểm có hiệu lực từ ngày nào, chỉ ghi thời hạn hợp đồng là 2 năm. Vậy cho tôi hỏi theo pháp luật thì hợp đồng lao động của tôi có hiệu lực từ khi nào? Nếu hợp đồng đã hết hạn mà tôi vẫn đi làm thì có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của tôi không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp hợp đồng lao động không ghi rõ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thì hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm các bên giao kết hợp đồng. Cụ thể, Điều 25 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”. Như vậy, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động giữa quý khách và công ty là ngày 01/5/2014.

Bên cạnh đó, hợp đồng lao động của quý khách có thời hạn là 02 năm, có nghĩa đây là loại hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể, hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Như vậy, hợp đồng lao động giữa quý khách và công ty đã hết hạn vào ngày 01/05/2016.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 thì khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trong trường hợp của quý khách, quý khách và công ty (i) không có giao kết một hợp đồng lao động mới trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 01/05/2016, (ii) quý khách vẫn tiếp tục làm việc cho công ty, và (iii) công ty không có bất kỳ một thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động; cho nên, hợp đồng lao động mà quý khách đã ký với công ty sẽ tự động trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.