Anonymous
in Labour Law
Asked May 05, 2017

Luật lao động – Giữ bằng tốt nghiệp

  • 1 Answer
  • 296 Views

Tôi hiện tại đang làm ở một công ty trách nhiệm hữu hạn về cung cấp phụ gia thực phẩm.Theo quy định của công ty, sau khi ký kết hợp đồng lao động, nhân viên trong công ty phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp gốc (đại học, cao đẳng...) và 9 triệu đồng tiền bảo đảm cho công ty giữ trong thời gian làm việc tại công ty. Xin hỏi việc làm này có đúng pháp luật không?

Answer 1

Giữ bản chính bằng tốt nghiệp gốc

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi công ty giữ bản chính bằng tốt nghiệp gốc trong quá trình quý khách làm việc tại công ty là trái pháp luật; bởi lẽ, theo Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2012 quy định về những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động. Theo đó người sử dụng lao động không được “giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động”.

Trong trường hợp nếu vi phạm, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính dưới hình thức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và buộc phải trả lại cho quý khách bản chính bằng tốt nghiệp. Cụ thể, Khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định:

“2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;

...

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

...”

Biện pháp bảo đảm (bằng tiền) để thực hiện hợp đồng lao động

Việc công ty yêu cầu quý khách nộp 9 triệu đồng tiền bảo đảm cho công ty giữ trong thời gian quý khách làm việc tại công ty là trái pháp luật hiện hành. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.Nếu vi phạm, hành vi này cũng có thể (i) bị xử phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng; và (ii) bị buộc trả lại số tiền 9 triệu đồng mà công ty đã giữ, cộng thêm khoản tiền lãi của số tiền này tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.