Anonymous
in Labour Law
Asked May 08, 2017

Luật Lao động - Vi phạm cam kết trong hợp đồng lao động

  • 1 Answer
  • 219 Views

Hợp đồng lao động giữa tôi với công ty X có điều khoản ghi: “Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bắt đầu làm việc, người lao động không được lấy chồng và sinh con”. Sau khi làm việc được 1 năm rưỡi, tôi kết hôn. Sau đó, tôi nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vì tôi đã vi phạm các điều khoản được cam kết trong hợp đồng lao động. Xin hỏi theo pháp luật hiện hành, việc công ty X ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với tôi là đúng hay sai?

Answer 1

Nội dung hợp đồng lao động

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của công ty X với quý khách là không hợp pháp. Trước tiên, điều khoản thỏa thuận của quý khách và công ty “Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bắt đầu làm việc, người lao động không được lấy chồng và sinh con” đã không đảm bảo nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động. Cụ thể, Điều 17 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Điều 17. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Có thể nhận thấy, thỏa thuận này thực tế đã hạn chế quyền kết hôn, thứ quyền tự nhiên vốn có của con người đượcghi nhận và bảo vệ trong pháp luật hôn nhân và gia đình. Cụ thể, Khoản 1 Điều 36 Hiến pháp 2013 quy định “nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau”. Do đó, thỏa thuận này sẽ không có giá trị thực hiện. Điều 50 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;

b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;

c) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

d) Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

3. Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ vì lý do kết hôn

Ngoài lý do ngay từ đầu, thỏa thuận giữa quý khách và công ty đã vô hiệu thì trong trường hợp này, việc công ty X đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với quý khách còn vi phạm pháp luật lao động. Cụ thể, Điều 39 Bộ luật Lao động 2012 quy định đối với lao động nữ thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 155 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo đó, Khoản 3 Điều 155 Bộ luật lao động 2012 quy định:

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

Như vậy,hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng của công ty X là trái pháp luật,công ty X phải thực hiện những nghĩa vụ đối với quý khách theo pháp luật hiện hành.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.