Anonymous
in Labour Law
Asked May 05, 2017

Luật Lao động - Trợ cấp thất nghiệp

  • 1 Answer
  • 240 Views

Tôi ký hợp đồng làm việc với một công ty sản xuất giày dép từ ngày 01/5/2011. Cuối tháng 7/2016, tôi xin nghỉ việc và công ty đồng ý. Tôi muốn hỏi Luật sư tôi có thể được nhận trợ cấp thôi việc không? Công ty tôi chỉ đóng bảo hiểm thất nghiệp cho tôi từ ngày 01/01/2013 còn trước đó thì không. Lương thỏa thuận trên hợp đồng năm 2016 là 7 triệu/tháng.

Answer 1

Việc quý khách xin nghỉ việc và công ty đồng ý được xem là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động 2012, đó là hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong trường hợp này, do (i) quý khách đã làm việc tại công ty từ đủ 12 tháng trở lên (từ tháng 5/2012 đến tháng 7/2016); (ii) quý khách và công ty của quý khách thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động; (iii) quý khách không tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2011 đến 31/12/2012; vì vậy, quý khách sẽ được nhận trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho quý khách, tức 1 năm 8 tháng. Cụ thể, Điều 48 Bộ luật Lao động 2012 có quy định:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đithời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Khi tính trợ cấp thôi việc, quý khách cần lưu ý quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, đó là “thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.”

Như vậy, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc trong trường hợp của quý khách sẽ là 02 năm. Tiền lương bình quân 6 tháng liền kề trước khi quý khách thôi việc là tiền lương theo hợp đồng năm 2016, tức 7.000.000 đồng. Do đó, trợ cấp thôi việc mà công ty phải trả cho quý khách sẽ là: 7.000.000 x 2 x 1/2 = 7.000.000 đồng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.