Anonymous
in Labour Law
Asked May 17, 2017

Luật Lao động - Thủ tục xin cấp giấy phép lao động

  • 1 Answer
  • 176 Views

Tôi là bác sĩ người Hàn Quốc. Tháng 05/2016, vì một số lý do cá nhân nên tôi sang Việt Nam sinh sống và làm việc. Tôi định xin vào làm cho một phòng khám tư nhân. Bạn bè tôi nói rằng, tôi phải có giấy phép lao động thì mới được làm việc. Xin hỏi Luật sư điều này có đúng không? Nếu đúng như vậy thì hồ sơ xin cấp giấy phép như thế nào?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, một công dân nước ngoài vào Việt Nam làm việc thì người đó cần phải đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của pháp luật. Cụ thể, Điều 169 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Bộ luật lao động do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2015”) quy định:

Điều 169. Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

c) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này.

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng quy định một số trường hợp ngoại lệ; theo đó, công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam mà không cần có giấy phép lao động. Cụ thể, Điều 172 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2015:

1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

7. Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

9. Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.”

Như vậy, có thể thấy rằng, với tư cách là một bác sĩ sang Việt Nam sinh sống và có nhu cầu làm việc cho một phòng khám tư nhân, quý khách không thuộc các trường hợp không cần có giấy phép lao động. Do đó, quý khách bắt buộc phải có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Theo đó, Điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (“Nghị định 11/2016/NĐ-CP”) quy định về điều kiện cấp giấy phép lao động  như sau:

“Điều 9. Điều kiện cấp giấy phép lao động

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài”.

Về hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, quý khách cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

b) Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ

c) Phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam cấp do quý khách đã cư trú tại Việt Nam. Phiếu này được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ

d) Bằng cấp, chứng chỉ

e) Bản sao hộ chiếu

f) Các giấy tờ liên quan trong từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP năm 2016

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Bộ luật lao động

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Bộ luật lao động do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013; và
  • Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.