Anonymous
in Labour Law
Asked May 08, 2017

Luật Lao động - Thủ tục hòa giải tranh chấp lao động

  • 1 Answer
  • 191 Views

Tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty. Cách đây 2 tuần, giữa tôi và công ty có xảy ra tranh chấp về vấn đề tiền lương làm việc. Công ty có mời một hòa giải viên đứng ra hòa giải tranh chấp. Xin hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành, trình tự, thủ tục của hòa giải viên giải quyết tranh chấp lao động được tiến hành như thế nào?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, Điều 201 Bộ luật Lao động 2012 quy định tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ một trường hợp luật quy định không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải, bao gồm:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, tranh chấp của quý khách và công ty thuộc về vấn đề tiền lương, không thuộc các trường hợp này nên tranh chấp vẫn phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động.

Về trình tự, thủ tục của hòa giải viên lao động, theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Lao động 2012, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động được công ty mời đến phải kết thúc việc hòa giải. Trong phiên họp hòa giải, quý khách và bên phía công ty đều phải có mặt. Cũng cần lưu ý là quý khách hay phía công ty đều có thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp hòa giải. Trách nhiệm của hòa giải viên là hướng dẫn quý khách và phía công ty thương lượng với nhau để giải quyết tranh chấp. Lúc này, theo quy định của pháp luật hiện hành, sẽ có nhiều khả năng có thể xảy ra:

  • Thứ nhất, kết thúc phiên họp hòa giải, nếu hai bên thỏa thuận được thì hòa giải viên lập biên bản hòa giải thành
  • Thứ hai, nếu hai bên không thỏa thuận được thì hòa giải viên đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.
  • Thứ ba, nếu hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.

Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì quý khách và bên phía công ty có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp giữa bạn với công ty.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.