Anonymous
in Labour Law
Asked May 08, 2017

Luật Lao động - Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động để đi nghĩa vụ quân sự

  • 1 Answer
  • 299 Views

Con trai tôi cháu 20 tuổi. Hiện tại, cháu đang làm việc cho một nhà máy sản xuất xi măng. Giữa hai bên có ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 2 năm. Tuy nhiên sắp tới, con tôi phải đi nghĩa vụ quân sự. Vậy xin hỏi, con tôi có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động để đi nghĩa vụ quân sự không?

Answer 1

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, vì con trai quý khách làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn nên cháu chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp luật định. Cụ thể, Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 quy định các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không phải là một trong những trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Thay vào đó, theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động 2012 thì con trai quý khách được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động để đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi thực hiện nghĩa vụ xong, con trai quý khách có thể trở về và tiếp tục làm việc. Cụ thể:

Điều 32. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

3. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.