Anonymous
in Labour Law
Asked May 08, 2017

Luật Lao động - Sa thải người lao động do trộm cắp

  • 1 Answer
  • 281 Views

Năm 2014, Tôi ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với một công ty vận tải, công việc là tài xế xe buýt. Trong hợp đồng, công ty không cho phép tài xế lấy nhiên liệu từ bình chứa nhiên liệu của xe ra ngoài. Nhưng vì thu nhập ít, lại thấy phần đông các tài xế khác cũng làm nên tôi có rút dầu trong xe đem bán thì bị công ty phát hiện vào ngày 24/6/2016. Công ty ra quyết định sa thải tôi vào ngày 7/7/2016 nhưng không có thông báo gì. Tôi xin hỏi luật sư việc làm của công ty này có đúng hay không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật hiện hành, thời hạn xử lý kỷ luật lao động tối đa là sáu (06) tháng kể từ ngày có hành vi vi phạm. Trong trường hợp này, hành vi rút dầu để bán của quý khách bị phát hiện vào ngày 24/6/2016 nên việc công ty vận tải trên ra quyết định sa thải quý khách vào ngày 7/7/2016 là còn thời hiệu xử lý kỷ luật lao động căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 124 Bộ luật Lao động 2012:

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.

Việc quý khách rút dầu để bán thu lợi cá nhân đã được quy định trong hợp đồng, cụ thể“công ty không cho phép tài xế lấy nhiên liệu từ bình chứa nhiên liệu của xe ra ngoài”; do đó, đây được xem là hành vi trộm cắp tài sản của công ty và công ty có quyền áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với hành vi này, căn cứ theo các quy định tại Khoản 1 Điều 127, Khoản 3 Điều 126 Bộ luật Lao động 2012:

Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.”

Tuy nhiên, vì thông tin quý khách cung cấp chưa rõ nên theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Lao động 2012, công ty phải tiến hành xử lý kỷ luật lao động theo các nguyên tắc sau: (i) công ty phải chứng minh được lỗi của quý khách; (ii) việc xử lý kỷ luật sa thải phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; (iii) quý khách có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa cho mình; và (iv) việc sa thải phải được lập thành biên bản. Theo đó, nếu công ty ra quyết định sa thải quý khách nhưng không tuân thủ các nguyên tắc trên, quý khách có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.